Strona główna » Blog » Co to jest kasacja

Prawo jest obszarem życia, które w jasny sposób określa zasady funkcjonowania w społeczeństwie. Posiada ono jednak wyjątki, często bardzo niejasno zapisane dla osób nie znających prawniczego języka. Do wyjątkowych sytuacji zalicza się kasację, czyli środek zaskarżenia wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego, o szczególnym charakterze. Wnieść ją mogą podmioty wskazane w art. 521 Kodeksu postępowania karnego od każdego prawomocnego orzeczenia sądowego.

W przypadku postępowania cywilnego istnieją jedynie dwa przypadki, w których możliwe jest wniesienie skargi kasacyjne. Pierwsze dotyczy jawnego naruszenia prawa materialnego. Drugie związane jest z rażącym nieprzestrzeganiem przepisów postępowania, które jawnie doprowadziło do wyniku sprawy. Nim sąd uzna kasację za słusznie użytą, dokładnie bada wszystkie czynniki wpływające na unieważnienie postępowania. 

Oczywiście istnieją również sytuacje, w których skarga kasacyjna nie przysługuje. Co to oznacza w praktyce? Nie można jej wnieść, gdy chodzi o postępowania o prawo majątkowe, gdzie wartość przedmiotu zaskarżenia jest mniejsza niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. Podobnie sprawa wygląda w przypadku ubezpieczeń społecznych, tutaj minimalna kwota wynosi dziesięć tysięcy złotych. 

Kasacja nie obowiązuje również, gdy sprawy dotyczą kar porządkowych, spraw o alimenty, rozwody, naruszenie posiadania i separacji. 

Najważniejsze informacje – kasacja

Polski Sąd Najwyższy jest jedyną instancją zajmującą się skargą kasacyjną. Pamiętajmy, że jej wniesienie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem sądu wydającego zaskarżone orzeczenie. 

Osobami mającymi prawo złożyć skargę kasacyjną:

  • Rzecznik Praw Dziecka,
  • Rzecznik Praw Obywatelskich, 
  • Prokurator Generalny, 
  • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, 
  • strona w sprawie. 

Podczas trwania sprawy, Sąd Najwyższy nie dopuszcza przedstawienia nowych faktów oraz dowodów. W skład Sądu Najwyższego wchodzi trzech sędziów, a ich obrady przeprowadzane są podczas niejawnego spotkania. 

Kolejnym krokiem jest przedstawienie wyroku po rozpoznaniu sprawy. Pierwszy scenariusz mówi o całkowitym oddaleniu kasacji w przypadku, gdy nie istnieją uzasadnione podstawy do jej rozpatrzenia. Drugi scenariusz to uchylenie zaskarżonego orzeczenia po części lub całkowicie. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat – skontaktuj się z nami. 

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Karne

Łapówka, czy podziękowanie

Łapówka, czy podziękowanie

Form łapówek może być wiele, jednak jak odróżnić podarowany w ramach szczerych podziękowań alkohol, pieniądze wręczone w kopercie lub drogie bilety do opery? O tym jest poniższy artykuł pomagający zrozumieć istotę łapówki oraz kary, które mogą nam grozić w przypadku...

Kara za posiadanie narkotyków

Kara za posiadanie narkotyków

Coraz więcej krajów decyduje się na legalizację narkotyków, jednak polskie przepisy jasno i surowo określają karę, która grozi za ich posiadanie, rozprowadzanie lub produkcję. Konsekwencje są poważne i nikt przed nimi nie ucieknie. Niezależnie od tego, czy ilość...

Jak wygląda sprawa o rozwód?Darmowy ebook dla Ciebie!