Strona główna » Blog » Co to jest kasacja

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Prawo jest obszarem życia, które w jasny sposób określa zasady funkcjonowania w społeczeństwie. Posiada ono jednak wyjątki, często bardzo niejasno zapisane dla osób nie znających prawniczego języka. Do wyjątkowych sytuacji zalicza się kasację, czyli środek zaskarżenia wyroku sądu drugiej instancji do Sądu Najwyższego, o szczególnym charakterze. Wnieść ją mogą podmioty wskazane w art. 521 Kodeksu postępowania karnego od każdego prawomocnego orzeczenia sądowego.

W przypadku postępowania cywilnego istnieją jedynie dwa przypadki, w których możliwe jest wniesienie skargi kasacyjne. Pierwsze dotyczy jawnego naruszenia prawa materialnego. Drugie związane jest z rażącym nieprzestrzeganiem przepisów postępowania, które jawnie doprowadziło do wyniku sprawy. Nim sąd uzna kasację za słusznie użytą, dokładnie bada wszystkie czynniki wpływające na unieważnienie postępowania. 

Oczywiście istnieją również sytuacje, w których skarga kasacyjna nie przysługuje. Co to oznacza w praktyce? Nie można jej wnieść, gdy chodzi o postępowania o prawo majątkowe, gdzie wartość przedmiotu zaskarżenia jest mniejsza niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. Podobnie sprawa wygląda w przypadku ubezpieczeń społecznych, tutaj minimalna kwota wynosi dziesięć tysięcy złotych. 

Kasacja nie obowiązuje również, gdy sprawy dotyczą kar porządkowych, spraw o alimenty, rozwody, naruszenie posiadania i separacji. 

Najważniejsze informacje – kasacja

Polski Sąd Najwyższy jest jedyną instancją zajmującą się skargą kasacyjną. Pamiętajmy, że jej wniesienie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem sądu wydającego zaskarżone orzeczenie. 

Osobami mającymi prawo złożyć skargę kasacyjną:

  • Rzecznik Praw Dziecka,
  • Rzecznik Praw Obywatelskich, 
  • Prokurator Generalny, 
  • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, 
  • strona w sprawie. 

Podczas trwania sprawy, Sąd Najwyższy nie dopuszcza przedstawienia nowych faktów oraz dowodów. W skład Sądu Najwyższego wchodzi trzech sędziów, a ich obrady przeprowadzane są podczas niejawnego spotkania. 

Kolejnym krokiem jest przedstawienie wyroku po rozpoznaniu sprawy. Pierwszy scenariusz mówi o całkowitym oddaleniu kasacji w przypadku, gdy nie istnieją uzasadnione podstawy do jej rozpatrzenia. Drugi scenariusz to uchylenie zaskarżonego orzeczenia po części lub całkowicie. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat – skontaktuj się z nami. 

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Karne

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW czasach, kiedy społeczne i prawne akceptowanie picia alkoholu jest szeroko rozpowszechnione, temat jazdy pod jego wpływem pozostaje palącym i istotnym problemem społecznym. Większość z nas...

Co grozi za kradzież do 100 zł?

Co grozi za kradzież do 100 zł?

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciCzy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie mogą być konsekwencje prawne za kradzież niewielkiej sumy pieniędzy, powiedzmy 100 zł? Czy jest to traktowane jako poważne przestępstwo, czy może...

Co grozi za oczernianie drugiej osoby

Co grozi za oczernianie drugiej osoby

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciOd wieków przestępstwa związane ze zniesławieniem były karane. Kroki podejmowane w tym celu obecne są również w polskim systemie prawnym. Jednak z rozwojem nowoczesnych technologii, takich...