Strona główna » Blog » Jak założyć fundację? Kilka cennych porad (wideo)

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Jak założyć fundację?

Fundacja jest jedną z form organizacji pozarządowych (NGO), które systematycznie cieszą się coraz większą popularnością. W tym wpisie opiszemy jasnym i prostym językiem, jak założyć fundację.

Przede wszystkim warto sobie zapamiętać, że fundacja jest majątkiem. Nie jest to żadna metafora, po prostu fundacja to kapitał, wokół którego zgromadzeni są ludzie zarządzający tym kapitałem. Jest to pewien ewenement.

Fundacja jest też osobą prawną. Czyli w świetle prawa jest to generalnie taki sam podmiot jak osoba fizyczna. Posiada zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dochodzenia swoich praw przed sądem.

Fundacja nie ma członków. Zasadą jest, że najwyższą władzę sprawuje zarząd, ale wszystko zależy od statutu fundacji.

Fundator – kim jest w procesie zakładania fundacji?

Od niego się wszystko zaczyna. Fundator może złożyć oświadczenie o ustanowieniu fundacji na dwa sposoby:

 • w akcie notarialnym,
 • w testamencie.

Fundator powinien ustalić w oświadczeniu, że powołuje fundację, określić i przeznaczyć na jej rzecz majątek, określić nazwę, władze fundacji, sposób wyboru władz i sporządzić statut.

Rola fundatora w życiu fundacji

Fundator może ale nie musi brać udziału w działalności fundacji. Wszystko właściwie zależy od jego woli, czy będzie np. chciał wejść w skład zarządu, czy może też widnieć jako członek organu kontrolującego. Ustawa o fundacjach przewiduje wyjątkowo dużą dowolność przy zakładaniu i funkcjonowaniu fundacji. Wszystko powinno być jednak przewidziane przez fundatora w statucie

Statut – konstytucja fundacji

Statut musi zawierać takie informacje, jak:

 1. Nazwa i siedziba fundacji,
 2. Cele fundacji,
 3. Majątek,
 4. Zasady realizacji celów fundacji,
 5. Zarząd fundacji – kadencja, sposób wyboru, liczba posiedzeń, sposób informacji o posiedzeniach itd.,
 6. Zasady reprezentacji i zaciągania zobowiązań majątkowych przez fundację.

Z kolei można w statucie umieścić takie informacje, jak:

 • Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Inne organy oraz sposób ich działania (np. rada fundacji)
 • Zasady zmiany statutu, 
 • Zasady likwidacji fundacji,
 • Wskazanie ministra właściwego dla nadzoru.

Ważne jest, aby zarówno w akcie fundacyjnym (oświadczeniu notarialnym lub testamentowym) ustanowić dokładnie takie same cele, jak w statucie. 

Jak założyć fundację – rejestracja w KRS

Następnie fundator może osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika zarejestrować fundację w KRS. Do założenia fundacji potrzebny jest oczywiście majątek (w końcu fundacja JEST majątkiem). Naszym zdaniem bezpiecznie jest założyć, że do działania fundacji na początku potrzebne będzie 1.000 zł. Natomiast jeśli fundator przewiduje prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację, to potrzebny będzie dodatkowe 1.000 zł.

Jak są koszty wniosku o zarejestrowanie fundacji?

Jeśli nasza fundacja będzie prowadziła działalność, wówczas wniosek o rejestrację podlega opłacie 600 zł. Jeśli nie – 250 zł.

Od 1 lipca 2021 r. dokumenty można składać elektronicznie: https://prs.ms.gov.pl/

Założenie fundacji – jakie dokumenty są potrzebne do wniosku do KRS?

 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny lub testament)
 • statut fundacji
 • oświadczenie o wyborze właściwego ministra nadzoru (jeżeli nie znalazło się ono w akcie fundacyjnym)
 • uchwały o powołaniu organów fundacji – zarządu fundacji oraz ewentualnie innych organów
 • oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń
 • zgoda osób na pełnienie funkcji członka zarządu
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wniosek o wpis do KRS

Po uzyskaniu wpisu w KRS, organizacja otrzyma od razu (automatycznie) numery REGON i NIP.

Szukasz pomocy w założeniu lub obsłudze prawnej fundacji? Napisz: biuro@slmadwokaci.pl

 

Nasz wykład o tym, jak założyć fundację:

 

 

 

 

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Gospodarcze

Restrukturyzacja a upadłość – różnice

Restrukturyzacja a upadłość – różnice

Jakie są różnice pomiędzy restrukturyzacją a upadłością i które rozwiązanie warto wybrać? Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji często zastanawiają się, jakie postępowanie (restrukturyzacyjne czy upadłościowe) będzie najlepszym rozwiązaniem w celu oddłużenia. Postępowania...

Fundacja rodzinna – na czym polega?

Fundacja rodzinna – na czym polega?

Na czym polega fundacja rodzinna? Jakie przepisy zaczną obowiązywać od maja 2023 r. i czy jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców? I czy na pewno zawsze?   Fundacja rodzinna 2023   Od 22 maja 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy o fundacji...

Restrukturyzacja firm – na czym polega?

Restrukturyzacja firm – na czym polega?

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciRestrukturyzacja firm - na czym polega? Restrukturyzacja firm jest coraz bardziej popularnym tematem wśród przedsiębiorców i nie ma się czemu dziwić. Restrukturyzacja może być dobrym...