Strona główna » Blog » Eksmisja po rozwodzie

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Wspólne mieszkanie podczas sprawy rozwodowej może stanowić problematyczny element, o którym sąd musi zadecydować w trakcie rozprawy. Jedną z kwestii poruszanych podczas rozprawy może być sposób użytkowania lokalu przez rozwiedzionych małżonków. Jeśli obie strony zobowiązują się do dbania o wspólną przestrzeń i żyć w zgodzie, sąd może uznać, że oboje mają takie samo prawo do przebywania w mieszkaniu. Jednak, gdy jeden z byłych małżonków swoim zachowaniem uniemożliwia wspólną egzystencję, sąd ma prawo nakazać eksmisję na żądanie drugiej strony. 

Jak eksmitować byłego małżonka

Do zachowań, które sąd może uznać za naganne i szkodliwe, szczególnie zalicza się:

  • nadużywanie alkoholu, 
  • wywoływanie awantur,
  • dopuszczanie się aktów przemocy, 
  • zachowania zagrażające życiu, zdrowiu oraz spokoju osób wspólnie zamieszkujących lokal, 
  • zakłócanie w sposób ciągły spokoju byłego małżonka oraz dzieci. 

Wszystkie te zachowania muszą zostać odpowiednio uzasadnione oraz przedstawione przed sądem z niezbitymi dowodami. Zaliczyć do takich dokumentów można przede wszystkim odpisy wyroków sądowych za znęcanie się nad rodziną, inne przestępstwa lub leczeniu odwykowym albo z izby wytrzeźwień. Warto również przygotować zeznania świadków, którzy mogą potwierdzić awantury, zakłócanie spokoju. Za dowód może posłużyć również niebieska karta założona na policji. 

Eksmisja

Aby móc żądać eksmisji uciążliwego byłego małżonka, mieszkanie musi stanowić majątek odrębny osoby, która wychodzi z żądaniem. Oznacza to, że sąd nie dopuści orzeczenia o eksmisję z mieszkania, które jest przedmiotem odrębnego majątku małżonka, który ma zostać eksmitowany oraz stanowi kwaterę tegoż małżonka. 

Orzeczenie eksmisji w wyroku rozwodowym jest równoznaczne z ustaleniem, że małżeństwo rozpadło się wyłącznie z winy osoby naruszającej warunki wspólnego zamieszkiwania lokalu. Warto wspomnieć również o tym, że rozstrzygając wniosek o eksmisję, sąd bierze pod uwagę nie tylko zachowanie wobec drugiego małżonka ale również to w jaki sposób traktowane są małoletnie dzieci. Jeśli zachowanie wobec nich jest równie naganne – władza rodzicielska przyznawana jest małżonkowi żądającemu eksmisji.

W trakcie rozwodu nie orzeczono eksmisji? W takim razie każda z rozwiedzionych stron ma prawo żądać eksmisji jedynie z powołania się na podstawy wynikające z Kodeksu cywilnego oraz ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie eksmisji po rozwodzie, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne

Co grozi za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW naszej kancelarii adwokackiej często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego. Jest to temat, który dotyka wielu rodzin...