Strona główna » Blog » Do kiedy alimenty na dorosłe dziecko

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Płacenie alimentów na dziecko, to temat drażliwy, szczególnie jeśli dotyczy dorosłego dziecka. Przede wszystkim pojawiają się wokół niego pytania dotyczące tego jak długo należy płacić świadczenie i czy wraz z osiągnięciem pełnoletności przez dziecko, rodzic zostaje zwolniony z ich płacenia.Sporną kwestią jest również podjęcie przez dziecko pracy. Chcąc znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania, przeczytaj nasz artykuł. 

Czym są alimenty

Za alimenty uznaje się świadczenie wypłacane na rzecz osób fizycznych. Głównie dotyczą one dzieci, małżonków lub rodziców. Osobę obarczoną obowiązkiem alimentacyjnym wskazuje sąd. W przypadku dzieci, jest to najczęściej rodzic, który bezpośrednio nie opiekuje się nim i nie bierze udziału w codziennych wydatkach związanych z utrzymaniem. 

Według prawa, obowiązek alimentacyjny obowiązuje krewnych w linii prostej. Zalicza się do tej grupy zstępnych – dzieci, wnuki, prawnuki – a następnie wstępnych – rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Co ważne, istnieje możliwość uzyskania alimentów od dalszych krewnych, jeśli ci najbliżsi nie mogą tego zrobić. 

Alimenty przysługują jedynie osobom nie będącym w stanie samodzielnie zapewnić sobie wystarczających środków do życia ze względu na chorobę lub ciężką sytuację życiową. Istnieje od tego wyjątek – relacja między rodzicami i małoletnimi dziećmi. 

Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności a alimenty

Wielu rodziców wraz z nałożeniem na nich obowiązku alimentacyjnego zaczyna zastanawiać się, do kiedy będą musieli opłacać to świadczenie. Czy wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności – alimenty przestają być pobierane? Skąd ta niepewność? 

Wynika ona przede wszystkim z niezrozumienia przepisów, które jasno określają, że rodzic zobowiązany jest do płacenia alimentów do momentu, aż dziecko nie może samodzielnie się utrzymać. Dotyczy to dzieci, które ukończyły 18 lat i nadal się uczą, a dodatkowo nie posiadają żadnego źródła dochodu. 

Do jakiego momentu dziecku należą się alimenty

Głównym czynnikiem wskazującym na to, czy dziecku należą się alimenty, jest jego sytuacja materialna. Świadczenie to przysługuje pełnoletniej osobę, jeśli ta nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, przy czym – po skończeniu 18 lat, musi ona wykazać, że brak dochodów nie jest spowodowane jego winą, a czynnikiem jakim może być dalsza chęć kształcenia się. Zatem osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie jest równoznaczne z odroczeniem płatności alimentów.                                                                                        Istnieją również inne czynniki wpływające na to, czy rodzic musi płacić dziecku alimenty po ukończeniu przez nie 18 – tego roku życia:

  • dziecko jest chore i nie może samo się utrzymywać, 
  • dziecko uczy się zawodu. 

Moje dziecko pracuje, czy muszę nadal płacić mu alimenty?

Kolejną sprawą zasługującą na rozpatrzenie jest fakt, że dziecko posiada pracę. Czy jest to równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku alimentacyjnego? Nie. Dopiero w momencie, gdy dziecko posiada własny majątek umożliwiający mu pokrywanie kosztów utrzymania, wówczas może dojść do odroczenia płatności. 

Należy podkreślić, że rodzic nie może domagać się od dziecka podjęcia pracy zamiast studiów. Musi on także dokładać się do utrzymania dziecka, jeśli posiada ono stypendium lub wynagrodzenie, jednak dana kwota nie jest w stanie w pełni pokryć niezbędnych kosztów. Co istotne, alimenty nie posiadają żadnej konkretnej daty kończącej ten obowiązek. Na ich termin płatności nie wpływa także wykształcenie dziecka. 

Oczywiście to nie osoba obarczona obowiązkiem alimentacyjnym decyduje o zakończeniu płacenia świadczenia. Ta decyzja zostaje podjęta przez sąd. Jeśli dziecko nadal się uczy, sędzia swoją opinię na temat dalszych opłat alimentacyjnych podejmuje na podstawie chęci wykazywanych przez dziecko do dalszego studiowania, a także jego wyników w nauce. Brak pozytywnych ocen, może skutkować zakończeniem płatności. 

Nie mogę płacić alimentów – kiedy nie stać cię na utrzymanie dziecka 

Każdy rodzic ma prawo uchylić się od płacenia alimentów, pod warunkiem, że jest w stanie wykazać, że jakakolwiek pomoc finansowa może doprowadzić do nadmiernego uszczerbku jego domowego budżetu lub jego dziecko nie chce się usamodzielnić, a posiada wyuczony zawód umożliwiający mu wykonywanie pracy. Za brak chęci do usamodzielnienia się, uważa się także – zaniedbanie studiów lub niezaliczone egzaminy w terminie. 

Niestety nawet niskie dochody rodziców nie są automatycznym usprawiedliwieniem i zwolnieniem z obowiązku alimentacyjnego. Nawet, jeśli dziecko jest już pełnoletnie, a wciąż wykazuje chęć dalszego uczenia się – rodzic musi liczyć się z tym, że będzie musiał je utrzymywać. 

Obowiązek alimentacyjny może również nigdy nie wygasnąć. Stanie się tak w momencie, gdy dziecko nie będzie mogło nigdy samodzielnie się utrzymać, a problem ten wynikać będzie z jego niepełnosprawności lub poważnej choroby. Bywają sytuacje, gdy alimenty należy płacić nawet wówczas, gdy dziecko zawrze związek małżeński, ale w tej sytuacji pierwszą zobowiązaną osobą staje się małżonek. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie alimentów, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne