Strona główna » Blog » Decyzja PFR o zwrocie subwencji – jak się odwołać?

Decyzja PFR o zwrocie subwencji – jak się odwołać?

 

Od kilku miesięcy przedsiębiorcy, którzy dostali subwencję z PFR w ramach Tarczy Antykryzysowej mogą rozliczyć się z tego dofinansowania.

Najczęściej wygląda to w ten sposób, że PFR za pośrednictwem banku proponuje umorzenie części subwencji, w zależności od tego, czy firma dalej prowadzi działalność i czy nie zmniejszyła zatrudnienia od czasu uzyskania subwencji.

Zdarza się jednak, że przedsiębiorca dostaje z PFR decyzję nakazująca zwrot całości przyznanych środków. Co wówczas można zrobić?

 

Dlaczego PFR nakazuje zwrot całości przyznanej subwencji?

 

Można powiedzieć, że jeśli zostanie wydana decyzja PFR o zwrocie całości subwencji, to powody mogą być trzy:

  • niekontynuowanie działalności gospodarczej,
  • redukcja zatrudnienia,
  • brak wykazania prawidłowego umocowania osoby, która wnioskowała oraz rozlicza subwencję.

 

Co można zrobić, jeśli PFR popełnił błąd albo gdy my spóźniliśmy się z wykazaniem, że działalność była prowadzona cały czas, nie zmniejszono ilości etatów lub gdy nie wykazaliśmy prawidłowego umocowania?

 

Czy jest możliwość złożenia odwołania od decyzji PFR?

 

Nie jest to decyzja administracyjna, ale jest możliwość wniesienia odwołania. Cóż, tak naprawdę nie powinno się to nazywać odwołaniem, ale zapytaniem – bo taka właśnie nazwa figuruje w Regulaminie przyznawania subwencji w ramach Tarczy Antykryzysowej PFR. Dokładniej – mówi o tym § 14 Regulaminu:

 

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących Odwołań, każdy Beneficjent jest uprawniony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem Banku, o którym mowa w ust. 2 poniżej, z zapytaniem dotyczącym (i) otrzymanej przez Beneficjenta odmowy udzielenia Subwencji Finansowej, w odpowiedzi na Wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści odmowy, a rzeczywistym stanem faktycznym, (ii) błędu Beneficjenta w złożonym Wniosku, który skutkował przyznaniem Subwencji Finansowej w kwocie rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować Beneficjent, (iii) wysokości Subwencji Finansowej podlegającej zwrotowi, która została wskazana przez PFR w Decyzji udostępnionej Beneficjentowi, pod warunkiem udokumentowania przez Beneficjenta różnic w treści Decyzji, a rzeczywistym stanem faktycznym

 

Jak złożyć odwołanie od decyzji PFR o zwrocie subwencji?

 

Takie „zapytanie” wnosi się za pośrednictwem banku, który dotychczas reprezentował PFR w przyznawaniu i obsłudze subwencji. Musimy zalogować się na nasze konto firmowe i w tym systemie złożyć takie pismo, w którym zawrzemy wniosek o ponowne rozpatrzenie tej sytuacji. Powinniśmy również udowodnić dany stan faktyczny, czyli np. jeśli PFR twierdzi, że stan zatrudnienia był w naszej firmie inny niż w rzeczywistości, to należy wykazać to dokumentami, najlepiej wydrukiem z ZUS.

Co jeśli powodem decyzji o zwrocie całości subwencji był fakt, że nie wykazaliśmy umocowania do rozliczenia subwencji? Wówczas należy załączyć pełny odpis z KRS lub CEiDG.

Ważne! Na złożenie odwołania/zapytania mamy tylko 10 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji PFR.

Jeśli masz problem z napisaniem takiego odwołania, napisz: biuro@slmadwokaci.pl

 

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Gospodarcze

Upadłość konsumencka – część 2

Upadłość konsumencka – część 2

Dziś chcielibyśmy powrócić do tematu upadłości konsumenckiej i przybliżyć czytelnikom obecne warunki, które należy spełnić, aby móc ją ogłosić. Oprócz tego pragniemy skupić się również na wniosku i informacjach jakie muszą się w nim znaleźć.  Jeśli chcesz dowiedzieć...

Jak wygląda sprawa o rozwód?Darmowy ebook dla Ciebie!