Strona główna » Blog » Co grozi za wyzywanie kogoś – aspekty prawne i konsekwencje

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Co grozi za wyzywanie kogoś? Aspekty prawne i konsekwencje

Nieodpowiednie zachowanie w postaci wyzywania innych osób, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej, niesie ze sobą nie tylko konsekwencje społeczne, ale także prawne. W dobie rosnącej liczby interakcji w mediach społecznościowych i internetowych platform komunikacyjnych problem ten nabiera szczególnego znaczenia. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie konsekwencji prawnych związanych z obrazą czyjegoś honoru, godności lub uczuć osobistych poprzez wyzwiska i inne formy wrogości werbalnej.

Definicja wyzwiska w świetle prawa

Wyzywanie to nie tylko kwestia niewłaściwego zachowania, ale także zagadnienie o głębszym zakorzenieniu prawnym. W kontekście prawnym wyzwanie polega na kierowaniu w stronę innej osoby słów lub zwrotów o negatywnym, obraźliwym wydźwięku. Może to dotyczyć różnorodnych aspektów indywidualnych osoby:

 • Cech fizycznych: Odniesienia do wyglądu, budowy ciała czy zdolności fizycznych.
 • Cech intelektualnych: Odniesienia do inteligencji, wykształcenia czy zdolności poznawczych.
 • Pochodzenia: Obraźliwe odniesienia do narodowości, rasy czy pochodzenia etnicznego osoby.
 • Orientacji seksualnej: Używanie języka, który poniża czy deprecjonuje kogoś na podstawie jego orientacji seksualnej.
 • Przekonań religijnych: Obraźliwe komentarze dotyczące wierzeń religijnych czy praktyk danej osoby.
 • Innych cech osobistych: Może to dotyczyć praktycznie każdego aspektu osoby, takiego jak status społeczny, status ekonomiczny, wykształcenie czy nawet hobby i zainteresowania.

Konsekwencje prawne wyzwania w świetle prawa karnego

Pomimo że wyzywanie może być postrzegane przez niektórych jako “niewinne” lub “spontaniczne”, Polskie prawo karne traktuje je bardzo poważnie. W prawie karnym wyróżniamy głównie dwa przepisy odnoszące się do kwestii wyzywania:

 • Art. 212 kk: Dotyczy on zniesławienia, które jest definiowane jako przypisanie innej osobie takiego zachowania lub cechy, która może poniżyć ją w oczach opinii publicznej lub naruszyć jej uczucie godności. Konsekwencje prawne za takie przestępstwo są surowe i mogą obejmować grzywnę, karę ograniczenia wolności, a nawet pozbawienie wolności do roku.
 • Art. 216 kk: Koncentruje się on na bezpośredniej obrazie dokonanej w miejscu publicznym. Przepis ten ma na celu ochronę godności jednostki w miejscach, gdzie jest ona narażona na publiczne poniżenie. Za popełnienie tego typu przestępstwa można zostać ukaranym grzywną lub karą ograniczenia wolności.

Warto zaznaczyć, że prawo karne to tylko jedno z narzędzi ścigania takich zachowań. Osoba poczuwająca się do naruszenia swych praw może również szukać zadośćuczynienia w drodze postępowania cywilnego.

Wyzywanie w internecie

W erze technologii informacyjnej, gdzie internet stał się nieodzowną częścią naszego życia, wyzywanie w przestrzeni wirtualnej stało się niestety powszechne. Media społecznościowe, fora internetowe, komentarze pod artykułami – to miejsca, gdzie łatwo napotkać na hejt i obraźliwe komentarze. Chociaż wyzywanie online podlega tym samym zasadom prawym jak wypowiedzi bezpośrednie, istnieją pewne specyfiki związane z przestrzenią cyfrową:

 • Anonimowość: Jednym z największych wyzwań jest ustalenie tożsamości sprawcy. Użytkownicy często kryją się za pseudonimami lub fałszywymi kontami, co utrudnia proces identyfikacji.
 • Zasięg: Obelgi w internecie mogą być widoczne dla setek, tysięcy czy nawet milionów osób, co potęguje ich wpływ.

Możliwość dochodzenia roszczeń cywilnych

Dla osoby, która została urażona w internecie, istnieje wiele mechanizmów prawnych do dochodzenia swoich praw. W ramach postępowania cywilnego, ofiara może:

 • Żądać przeprosin: W wielu przypadkach przeprosiny publikowane w odpowiednim medium mogą zrekompensować doznaną krzywdę.
 • Dążyć do zadośćuczynienia: W szczególnie drastycznych sytuacjach, gdy dozna się realnej krzywdy, ofiara może żądać odszkodowania pieniężnego.
 • Zaprzestania naruszeń: Może to obejmować żądania usunięcia obraźliwych komentarzy czy blokady użytkownika.

Skutki społeczne

Naruszenie dóbr osobistych w internecie ma nie tylko wymiar prawny, ale również psychologiczny i społeczny. Osoby urażone mogą czuć:

 • Poniżenie: Związane z tym, że obraźliwe treści były dostępne publicznie.
 • Wyobcowanie: Czują, że są odizolowane od społeczności lub grupy, w której doszło do incydentu.
 • Negatywne skutki zdrowotne: Długotrwały stres, lęki czy nawet objawy depresji.

Podsumowanie

W świecie, gdzie granice między rzeczywistością a przestrzenią wirtualną stają się coraz bardziej rozmyte, zachowanie etyki i szacunku jest kluczem. Wyzywanie, niezależnie od medium, niesie za sobą poważne konsekwencje – nie tylko prawne, ale również emocjonalne i społeczne. Warto więc działać odpowiedzialnie, pamiętając o tym, że za każdym ekranem jest człowiek.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej z wyzywaniem Ciebie lub kogoś bliskiego oraz w sytuacji, gdy Ty zostałeś oskarżony o ten czyn – skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Cywilne.

Przeczytaj więcej – Prawo Cywilne

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. - zasady dziedziczenia   Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o. jest istotnym aspektem funkcjonowania tej formy prawnej przedsiębiorstwa. Odpowiednie regulacje prawne zapewniają ciągłość działalności spółki oraz ochronę interesów zarówno...