Strona główna » Blog » Co grozi za wyzywanie kogoś – aspekty prawne i konsekwencje

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Co grozi za wyzywanie kogoś? Aspekty prawne i konsekwencje

Nieodpowiednie zachowanie w postaci wyzywania innych osób, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej, niesie ze sobą nie tylko konsekwencje społeczne, ale także prawne. W dobie rosnącej liczby interakcji w mediach społecznościowych i internetowych platform komunikacyjnych problem ten nabiera szczególnego znaczenia. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie konsekwencji prawnych związanych z obrazą czyjegoś honoru, godności lub uczuć osobistych poprzez wyzwiska i inne formy wrogości werbalnej.

Definicja wyzwiska w świetle prawa

Wyzywanie to nie tylko kwestia niewłaściwego zachowania, ale także zagadnienie o głębszym zakorzenieniu prawnym. W kontekście prawnym wyzwanie polega na kierowaniu w stronę innej osoby słów lub zwrotów o negatywnym, obraźliwym wydźwięku. Może to dotyczyć różnorodnych aspektów indywidualnych osoby:

 • Cech fizycznych: Odniesienia do wyglądu, budowy ciała czy zdolności fizycznych.
 • Cech intelektualnych: Odniesienia do inteligencji, wykształcenia czy zdolności poznawczych.
 • Pochodzenia: Obraźliwe odniesienia do narodowości, rasy czy pochodzenia etnicznego osoby.
 • Orientacji seksualnej: Używanie języka, który poniża czy deprecjonuje kogoś na podstawie jego orientacji seksualnej.
 • Przekonań religijnych: Obraźliwe komentarze dotyczące wierzeń religijnych czy praktyk danej osoby.
 • Innych cech osobistych: Może to dotyczyć praktycznie każdego aspektu osoby, takiego jak status społeczny, status ekonomiczny, wykształcenie czy nawet hobby i zainteresowania.

Konsekwencje prawne wyzwania w świetle prawa karnego

Pomimo że wyzywanie może być postrzegane przez niektórych jako “niewinne” lub “spontaniczne”, Polskie prawo karne traktuje je bardzo poważnie. W prawie karnym wyróżniamy głównie dwa przepisy odnoszące się do kwestii wyzywania:

 • Art. 212 kk: Dotyczy on zniesławienia, które jest definiowane jako przypisanie innej osobie takiego zachowania lub cechy, która może poniżyć ją w oczach opinii publicznej lub naruszyć jej uczucie godności. Konsekwencje prawne za takie przestępstwo są surowe i mogą obejmować grzywnę, karę ograniczenia wolności, a nawet pozbawienie wolności do roku.
 • Art. 216 kk: Koncentruje się on na bezpośredniej obrazie dokonanej w miejscu publicznym. Przepis ten ma na celu ochronę godności jednostki w miejscach, gdzie jest ona narażona na publiczne poniżenie. Za popełnienie tego typu przestępstwa można zostać ukaranym grzywną lub karą ograniczenia wolności.

Warto zaznaczyć, że prawo karne to tylko jedno z narzędzi ścigania takich zachowań. Osoba poczuwająca się do naruszenia swych praw może również szukać zadośćuczynienia w drodze postępowania cywilnego.

Wyzywanie w internecie

W erze technologii informacyjnej, gdzie internet stał się nieodzowną częścią naszego życia, wyzywanie w przestrzeni wirtualnej stało się niestety powszechne. Media społecznościowe, fora internetowe, komentarze pod artykułami – to miejsca, gdzie łatwo napotkać na hejt i obraźliwe komentarze. Chociaż wyzywanie online podlega tym samym zasadom prawym jak wypowiedzi bezpośrednie, istnieją pewne specyfiki związane z przestrzenią cyfrową:

 • Anonimowość: Jednym z największych wyzwań jest ustalenie tożsamości sprawcy. Użytkownicy często kryją się za pseudonimami lub fałszywymi kontami, co utrudnia proces identyfikacji.
 • Zasięg: Obelgi w internecie mogą być widoczne dla setek, tysięcy czy nawet milionów osób, co potęguje ich wpływ.

Możliwość dochodzenia roszczeń cywilnych

Dla osoby, która została urażona w internecie, istnieje wiele mechanizmów prawnych do dochodzenia swoich praw. W ramach postępowania cywilnego, ofiara może:

 • Żądać przeprosin: W wielu przypadkach przeprosiny publikowane w odpowiednim medium mogą zrekompensować doznaną krzywdę.
 • Dążyć do zadośćuczynienia: W szczególnie drastycznych sytuacjach, gdy dozna się realnej krzywdy, ofiara może żądać odszkodowania pieniężnego.
 • Zaprzestania naruszeń: Może to obejmować żądania usunięcia obraźliwych komentarzy czy blokady użytkownika.

Skutki społeczne

Naruszenie dóbr osobistych w internecie ma nie tylko wymiar prawny, ale również psychologiczny i społeczny. Osoby urażone mogą czuć:

 • Poniżenie: Związane z tym, że obraźliwe treści były dostępne publicznie.
 • Wyobcowanie: Czują, że są odizolowane od społeczności lub grupy, w której doszło do incydentu.
 • Negatywne skutki zdrowotne: Długotrwały stres, lęki czy nawet objawy depresji.

Podsumowanie

W świecie, gdzie granice między rzeczywistością a przestrzenią wirtualną stają się coraz bardziej rozmyte, zachowanie etyki i szacunku jest kluczem. Wyzywanie, niezależnie od medium, niesie za sobą poważne konsekwencje – nie tylko prawne, ale również emocjonalne i społeczne. Warto więc działać odpowiedzialnie, pamiętając o tym, że za każdym ekranem jest człowiek.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej z wyzywaniem Ciebie lub kogoś bliskiego oraz w sytuacji, gdy Ty zostałeś oskarżony o ten czyn – skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Cywilne.

Przeczytaj więcej – Prawo Cywilne

Co grozi za udostępnianie danych osobowych bez zgody?

Co grozi za udostępnianie danych osobowych bez zgody?

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci Ochrona danych osobowych jest kluczowym aspektem praw człowieka w Polsce. Nielegalne udostępnianie danych osobowych, czyli działanie bez zgody osoby, której dane dotyczą, wiąże...

Co grozi za nie odebranie paczki za pobraniem?

Co grozi za nie odebranie paczki za pobraniem?

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW kontekście rosnącej popularności zakupów online, często pojawia się pytanie o konsekwencje nieodebrania paczki za pobraniem. W świecie prawa, takie działanie może skutkować...