Strona główna » Blog » Co grozi za podrobienie podpisu

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Podrobienie podpisu uznaje się za jedną z najczęstszych form fałszowania dokumentów. I chociaż mogłoby się wydawać, że postawienie za kogoś parafki lub podpisu to nic takiego, to należy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to czyn uważany za przestępstwo, za które może grozić nawet kara pozbawienia wolności. 

Podrobienie podpisu to czyn zabroniony, regulowany art. 270 § 1 Kodeksu Karnego. Artykuł ten mówi, że podrobienie dokumentu lub używanie sfałszowanej wersji jako autentycznej może być obarczone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie konsekwencje prawne grożą Ci za dopuszczenie się podrobienia podpisu koniecznie zapoznaj się z poniższym tekstem. 

Kiedy mówimy o podrobieniu podpisu

Podrobienie podpisu w rozumieniu prawa karnego ma miejsce wówczas, gdy zostaną spełnione odpowiednie przesłanki. Mowa tutaj o podpisu na dokumencie zdefiniowanym przez art. 115 § 14 Kodeksu Karnego.

“Dokument to przedmiot lub inny zapisany nośnika informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść, stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.”

W praktyce oznacza to, że dokumentem nie jest jedynie pismo urzędowe, czy umowa, ale także lista obecności w pracy, różnego rodzaju bilety, oświadczenia, czy usprawiedliwienia. 

Podrobienie, czy przerobienie podpisu

Mówiąc o sfałszowaniu podpisu można mieć na uwadze różne rozumienie tego stwierdzenia. Jednym z nich jest podrobienie, drugim przerobienie. 

  1. Podrobienie to inaczej stworzenie nie swojego podpisu od zera. 
  2. Podrobienie jest modyfikacją oryginalnego podpisu. 

Co istotne, oba czyny podlegają podobnym konsekwencją prawnym i są stanowczo zabronione. 

Kary za podrobienie podpisu

Podrobienie podpisu może grozić karą grzywny, ale także w skrajnych przypadkach – orzeczeniem przez sąd kary pozbawienia wolności do 5 lat. To jakie konsekwencje prawne zostaną nałożone na sprawcę zależy przede wszystkim od ciężaru popełnionego przez niego przestępstwa. 

Czy ćwiczenie czyjegoś podpisu jest karalne?

Warto wspomnieć także, że ćwiczenie czyjegoś podpisu również jest karalne. Informacje na ten temat można znaleźć w art. 270 § 4 Kodeksu Karnego. W tym przypadku osoba dopuszczająca się tego typu czynu uznawana jest za kogoś kto prowadzi przygotowania mające na celu w przyszłości doprowadzić do popełnienia przestępstwa. Oznacza to, że może ona podlegać karze grzywny, a także ograniczenia wolności do 2 lat. 

Karalne jest również przechowywanie roboczych wersji podrabianych dokumentów. 

Podpisanie się za kogoś za jego zgodą, czy grozi mi kara?

Podrobienie podpisu to także podpisanie się za kogoś na danym dokumencie za zgodą tejże osoby. Jest to na tyle ciężka do udowodnienia sprawa, że sąd często stara się nieco inaczej rozpatrzyć intencje oskarżonego i wymierza mu najniższą z możliwych kar. W tym przypadku ważną rolę odgrywają intencje, a także ochrona interesów poszkodowanego. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie obrony karnej, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Karne.

Przeczytaj więcej – Prawo Karne

Co grozi za rozpowszechnianie cudzego utworu

Co grozi za rozpowszechnianie cudzego utworu

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW dobie cyfrowej rewolucji, kiedy dostęp do twórczości różnorodnych artystów jest na wyciągnięcie ręki, kwestia ochrony praw autorskich nabiera szczególnego znaczenia. Polskie...

Co grozi za brak dowodu rejestracyjnego

Co grozi za brak dowodu rejestracyjnego

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciCo grozi za brak dowodu rejestracyjnego? Od 1 października 2023 roku, dzięki postępowi technologicznemu, posiadanie przy sobie papierowej wersji dokumentów pojazdu, w tym dowodu...