Strona główna » Blog » Co grozi za podrobienie podpisu

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Podrobienie podpisu uznaje się za jedną z najczęstszych form fałszowania dokumentów. I chociaż mogłoby się wydawać, że postawienie za kogoś parafki lub podpisu to nic takiego, to należy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to czyn uważany za przestępstwo, za które może grozić nawet kara pozbawienia wolności. 

Podrobienie podpisu to czyn zabroniony, regulowany art. 270 § 1 Kodeksu Karnego. Artykuł ten mówi, że podrobienie dokumentu lub używanie sfałszowanej wersji jako autentycznej może być obarczone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie konsekwencje prawne grożą Ci za dopuszczenie się podrobienia podpisu koniecznie zapoznaj się z poniższym tekstem. 

Kiedy mówimy o podrobieniu podpisu

Podrobienie podpisu w rozumieniu prawa karnego ma miejsce wówczas, gdy zostaną spełnione odpowiednie przesłanki. Mowa tutaj o podpisu na dokumencie zdefiniowanym przez art. 115 § 14 Kodeksu Karnego.

“Dokument to przedmiot lub inny zapisany nośnika informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść, stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.”

W praktyce oznacza to, że dokumentem nie jest jedynie pismo urzędowe, czy umowa, ale także lista obecności w pracy, różnego rodzaju bilety, oświadczenia, czy usprawiedliwienia. 

Podrobienie, czy przerobienie podpisu

Mówiąc o sfałszowaniu podpisu można mieć na uwadze różne rozumienie tego stwierdzenia. Jednym z nich jest podrobienie, drugim przerobienie. 

  1. Podrobienie to inaczej stworzenie nie swojego podpisu od zera. 
  2. Podrobienie jest modyfikacją oryginalnego podpisu. 

Co istotne, oba czyny podlegają podobnym konsekwencją prawnym i są stanowczo zabronione. 

Kary za podrobienie podpisu

Podrobienie podpisu może grozić karą grzywny, ale także w skrajnych przypadkach – orzeczeniem przez sąd kary pozbawienia wolności do 5 lat. To jakie konsekwencje prawne zostaną nałożone na sprawcę zależy przede wszystkim od ciężaru popełnionego przez niego przestępstwa. 

Czy ćwiczenie czyjegoś podpisu jest karalne?

Warto wspomnieć także, że ćwiczenie czyjegoś podpisu również jest karalne. Informacje na ten temat można znaleźć w art. 270 § 4 Kodeksu Karnego. W tym przypadku osoba dopuszczająca się tego typu czynu uznawana jest za kogoś kto prowadzi przygotowania mające na celu w przyszłości doprowadzić do popełnienia przestępstwa. Oznacza to, że może ona podlegać karze grzywny, a także ograniczenia wolności do 2 lat. 

Karalne jest również przechowywanie roboczych wersji podrabianych dokumentów. 

Podpisanie się za kogoś za jego zgodą, czy grozi mi kara?

Podrobienie podpisu to także podpisanie się za kogoś na danym dokumencie za zgodą tejże osoby. Jest to na tyle ciężka do udowodnienia sprawa, że sąd często stara się nieco inaczej rozpatrzyć intencje oskarżonego i wymierza mu najniższą z możliwych kar. W tym przypadku ważną rolę odgrywają intencje, a także ochrona interesów poszkodowanego. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie obrony karnej, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Karne.

Przeczytaj więcej – Prawo Karne

Co grozi za nagrywanie rozmów bez zgody?

Co grozi za nagrywanie rozmów bez zgody?

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciNagrywanie rozmów stało się powszechne w erze technologicznej, w której żyjemy. Smartfony i inne urządzenia pozwalają nam łatwo i dyskretnie rejestrować dźwięk w wielu sytuacjach....

Co grozi za wyrzucenie lokatora?

Co grozi za wyrzucenie lokatora?

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW Polsce prawo chroni prawa lokatorów, a nielegalne eksmisje mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych dla właściciela nieruchomości lub wynajmującego. Polski system prawny zawsze...

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW Polsce problematyka związana z narkotykami jest jednym z priorytetowych zagadnień w sferze prawa karnego. Zasady i regulacje dotyczące narkotyków są skrupulatnie określone w...