Strona główna » Blog » Co grozi za niedotrzymanie umowy ustnej – zrozumieć konsekwencje

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Umowy ustne są ważną częścią naszego codziennego życia. Często zawieramy je niezbyt formalnie, bez większego zastanowienia – podczas spotkania z sąsiadem, rozmowy telefonicznej czy spotkania biznesowego. Jednak niezależnie od tego, jak luźno podejdziemy do takiej umowy, prawo traktuje ją bardzo poważnie. Czy wiesz, jakie konsekwencje może nieść za sobą niedotrzymanie umowy ustnej? Zrozumienie tego może pomóc Ci uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Niedotrzymanie umowy ustnej – czy to duży problem?

Umowy ustne, podobnie jak umowy pisemne, są prawnie wiążące i obowiązują obie strony do spełnienia określonych zobowiązań. Jeśli jedna ze stron nie dotrzyma warunków umowy, druga strona ma prawo dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Niedotrzymanie umowy ustnej może prowadzić do sporów cywilnych, a w niektórych przypadkach nawet do odpowiedzialności karnej.

Cywilne konsekwencje niedotrzymania umowy ustnej

Pierwszą i najbardziej oczywistą konsekwencją niedotrzymania umowy ustnej jest możliwość zasądzenia odszkodowania na rzecz strony poszkodowanej. Sąd może orzec na rzecz osoby, która doznała szkód z powodu niewykonania umowy, odszkodowanie od strony, która umowy nie dotrzymała.

Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników. Zasadniczo, powinna ona odpowiadać wysokości strat poniesionych przez stronę poszkodowaną. Obejmuje to nie tylko bezpośrednie straty finansowe, ale także utracone korzyści, które strona poszkodowana mogłaby osiągnąć, gdyby umowa została prawidłowo wykonana.

Ponadto, w niektórych przypadkach sąd może uwzględnić dodatkowe elementy, takie jak stres emocjonalny czy koszty poniesione na naprawę powstałych szkód. Jest to jednak zależne od konkretnej sytuacji i prawa obowiązującego w danym państwie.

Wykonanie umowy w naturze

Drugą, choć rzadziej spotykaną, konsekwencją niedotrzymania umowy ustnej może być orzeczenie sądu o konieczności wykonania umowy w naturze. Oznacza to, że strona, która nie dotrzymała warunków umowy, musi spełnić swoje zobowiązania zgodnie z pierwotnymi warunkami umowy.

Taka sytuacja może mieć miejsce, na przykład, gdy umowa dotyczyła wykonania określonej usługi. Jeżeli usługa ta nie została wykonana lub została wykonana niewłaściwie, sąd może zobowiązać stronę naruszającą umowę do jej prawidłowego wykonania.

Kiedy odpowiedzialność za niedotrzymanie umowy ustnej jest karna?

Niedotrzymanie umowy ustnej, choć z pozoru wydaje się być sprawą jedynie cywilną, w pewnych okolicznościach może prowadzić do odpowiedzialności karnej. Większość umów ustnych, które są łamane, faktycznie rozstrzygane są na drodze cywilnej, gdzie poszkodowana strona może wystąpić o odszkodowanie. Jednak istnieją pewne sytuacje, w których naruszenie umowy ustnej może mieć poważniejsze konsekwencje. Oto kilka z nich.

Oszustwo a umowa ustna

Przykładem sytuacji, kiedy naruszenie umowy ustnej może mieć konsekwencje karne, jest oszustwo. Jeśli osoba celowo wprowadziła drugą stronę w błąd co do swoich zamiarów dotyczących umowy, może to być uznane za oszustwo, które jest przestępstwem.

Oszustwo polega na wprowadzeniu kogoś w błąd w celu osiągnięcia korzyści materialnej. Jeśli więc ktoś świadomie i celowo obiecuje coś, czego nie ma zamiaru dotrzymać, aby skłonić drugą stronę do podjęcia określonych działań, może to być uznane za oszustwo.

Należy jednak pamiętać, że oszustwo musi być udowodnione. To znaczy, że strona poszkodowana musi wykazać, że druga strona celowo wprowadziła ją w błąd, a nie po prostu zmieniła zdanie czy nie była w stanie dotrzymać umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

Przestępstwo gospodarcze a umowa ustna

Innym przykładem, gdy naruszenie umowy ustnej może prowadzić do odpowiedzialności karnej, jest przestępstwo gospodarcze. W przypadku umów handlowych lub biznesowych, jeśli strona celowo nie dotrzymuje umowy w celu osiągnięcia nieuczciwej korzyści gospodarczej, może to prowadzić do odpowiedzialności karnej.

Przestępstwo gospodarcze, takie jak nieuczciwa konkurencja, może polegać na celowym wprowadzaniu innych w błąd co do swoich zamiarów biznesowych lub celowym niedotrzymaniu umów handlowych. Przestępstwo to jest poważne i może prowadzić do wysokich kar finansowych, a nawet do kary pozbawienia wolności.

Jak unikać problemów z umowami ustnymi?

Najlepszym sposobem uniknięcia problemów z umowami ustnymi jest spisanie wszystkich istotnych warunków umowy na piśmie. Nawet prosta notatka e-mailowa potwierdzająca zawarcie umowy i jej warunki może pomóc w późniejszym dochodzeniu praw. Pamiętaj, aby dokumenty te przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Podsumowanie

Niewątpliwie, niedotrzymanie umowy ustnej może nieść za sobą poważne konsekwencje, zarówno na płaszczyźnie cywilnej, jak i karnej. Aby uniknąć problemów, warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie takich umów, najlepiej poprzez ich spisanie. Pamiętajmy, że kontrahenci są prawnie związani warunkami umowy, niezależnie od tego, czy została ona zawarta ustnie, czy na piśmie.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie związanej z niedotrzymaniem umowy ustnej przez Ciebie lub drugą stronę, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Cywilne.

Przeczytaj więcej – Prawo Cywilne

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. - zasady dziedziczenia   Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o. jest istotnym aspektem funkcjonowania tej formy prawnej przedsiębiorstwa. Odpowiednie regulacje prawne zapewniają ciągłość działalności spółki oraz ochronę interesów zarówno...