Strona główna » Blog » Co grozi za nękanie w szkole

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Nękanie w szkole to poważny problem społeczny, który wpływa na zdrowie psychiczne i emocjonalne ofiar, jak również na atmosferę w środowisku edukacyjnym. W artykule przedstawimy, jakie konsekwencje grożą sprawcom nękania w szkole, jakie działania podejmują szkoły w celu zapobiegania i przeciwdziałania nękania oraz jakie są prawa ofiar. Oprócz tego określimy działania noszące znamię przestępstwa, którym jest stalking. 

Nękanie dziecka w szkole

Nękanie w szkole to poważne zagrożenie dla dobrostanu uczniów i jakości edukacji. W związku z tym bardzo ważne jest, aby sprawcy byli odpowiednio ukarani, a szkoły podejmowały adekwatne środki przeciwdziałające temu zjawisku.

Jakie obowiązki ciążą na szkole w zakresie przeciwdziałania temu problemowi oraz jakie są przewidziana kary za nękanie dziecka w szkole?

Nękanie w szkole – kiedy jest czynem karalnym

Nękanie dziecka w szkole jest czynem, który musi nosić znamiona stalkingu, by uznać je za karalne. Informacje te zostały opisany w art. 190a § 1 kodeksu karnego. Co istotne, należy zdawać sobie sprawę z tego, że dziecko nie może popełnić przestępstwa, a jedynie dopuścić się czynu karalnego

Stalking w tym przypadku musi być procederem uporczywym, który jest powtarzalny i rozciągnięty w czasie. W praktyce oznacza to, że zgłoszenie kilkukrotnego popychania przez innego ucznia lub przezywania, nie musi zostać uznane za nękanie dziecka w szkole. Mimo iż takie zachowania są naganne, to jednak musimy rozróżnić kiedy mowa jest o uporczywym nękaniu i ewentualnym skierowaniem sprawy do sądu, a kiedy jedynie ze złym wychowaniem. 

Kolejnym czynnikiem definiującym zachowanie jako nękanie, jest nastawienie sprawcy. Jeśli pomimo próśb i upomnień nie zaprzestaje on swojego postępowania, a w dodatku je nasila – wówczas mamy do czynienia ze stalkingiem. 

Nękanie zostaje również określone na podstawie indywidualnych i osobistych odczuć dziecka. Aby móc mówić o nękaniu, pokrzywdzony musi odczuwać, lęk i strach przed naruszeniem jego prywatności. 

Kara za nękanie w szkole

Kary, które są następstwem udowodnienia nękania w szkole:

  • upomnienie, przeproszenie ofiary lub uczestnictwo w programach edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania nękania
  • ograniczenie uczestnictwa w wydarzeniach szkolnych, takich jak wycieczki czy imprezy
  • zawieszenie lub wydalenie ze szkoły w przypadku poważniejszych incydentów
  • skierowanie sprawy do policji lub sądu w przypadku naruszenia prawa, co może prowadzić do kar prawnych, takich jak grzywna, prace społeczne czy obowiązek uczestnictwa w programach resocjalizacyjnych.

Obowiązki szkoły, gdy mamy do czynienia z nękaniem przez ucznia

Nie tylko w intencji rodziców leży zapobieganie takim sytuacjom, ale również szkołom i instytucjom edukacyjnym, które powinny szczególną uwagę przyłożyć do prowadzenia odpowiednich działań prewencyjnych, mających na celu pokazanie młodym ludziom, że takie zachowanie jest karalne. 

Do najważniejszych obowiązków szkoły zaliczyć można przede wszystkim:

  • opracowanie i wdrażanie polityk przeciwdziałania nękania, w tym kodeksu postępowania uczniów
  • organizowanie warsztatów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli i rodziców w celu promowania zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego
  • prowadzenie dochodzeń w przypadku zgłoszeń nękania, zapewnienie wsparcia ofiarom i podejmowanie działań wobec sprawców
  • współpraca z organami ścigania w przypadku poważniejszych incydentów

Jak dowieść, że dziecko było nękane w szkole

Dochodzenie w sprawie nękania może być toczone dopiero w momencie, gdy rodzice lub opiekunowie ofiary zgłosili sprawę na policję. Ważnym jest, by w trakcie nękania zebrać możliwie jak najwięcej dowodów przemawiających za pokrzywdzonym. Również policja, w trakcie prowadzenia dochodzenia, będzie zbierać dowody i przesłuchiwać świadków, a następnie przekaże sprawę do prokuratury.

Następnym krokiem będzie skierowanie sprawy do sądu. Takie sprawy są emocjonalne, ponieważ chodzi tutaj o krzywdę wyrządzaną dziecku. Dlatego dobrze jest mieć przy swoim boku prawnika, który będzie trzymał rękę na pulsie i pomoże w ustaleniu wszystkich najważniejszych informacji. 

Współpraca szkoły z organami ścigania

Szkoła ma obowiązek współpracować z organami ścigania, dostarczając niezbędne informacje i pomagając w dochodzeniu. Szkoła powinna również zapewnić wsparcie ofierze oraz podejmować działania w celu zapobiegania dalszemu nękania. 

Podsumowanie

Podsumowanie: Nękanie dziecka w szkole staje się czynem karalnym, gdy dochodzi do naruszenia przepisów prawa. W takich przypadkach należy zgłosić sprawę odpowiednim służbom, które podejmą śledztwo i będą dążyć do ukarania sprawcy. Szkoły mają obowiązek współpracować z organami ścigania oraz zapewnić wsparcie ofierze.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o nękanie lub cyberstalking, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Karne.

Przeczytaj więcej – Prawo Karne

Co grozi za rozpowszechnianie cudzego utworu

Co grozi za rozpowszechnianie cudzego utworu

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW dobie cyfrowej rewolucji, kiedy dostęp do twórczości różnorodnych artystów jest na wyciągnięcie ręki, kwestia ochrony praw autorskich nabiera szczególnego znaczenia. Polskie...

Co grozi za brak dowodu rejestracyjnego

Co grozi za brak dowodu rejestracyjnego

Zadzwoń lub napisz do nas Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciCo grozi za brak dowodu rejestracyjnego? Od 1 października 2023 roku, dzięki postępowi technologicznemu, posiadanie przy sobie papierowej wersji dokumentów pojazdu, w tym dowodu...