Strona główna » Blog » Alimenty na żonę

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Ślubując sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, żaden z małżonków nie myśli o tym, że w przypadku rozwodu, może zostać obciążone obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz byłej żony lub byłego męża. Warto wiedzieć, że zobowiązanie do dostarczania środków utrzymania nie dotyczy jedynie dzieci, ponieważ podlega pod nie również współmałżonek. Uzyskanie alimentów od byłego partnera jest możliwe, jeśli takie orzeczenie zostało wydane przez sąd. 

Chcesz dowiedzieć się kiedy przysługują alimenty na małżonka po rozwodzie, a kiedy w trakcie małżeństwa? Zastanawiasz się, czy należy udowodnić winę małżonka, by uzyskać alimenty? Jak się przed nimi chronić? Na te i na inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.  

Alimenty na współmałżonka

Przyznanie alimentów na żonę lub męża to częsta praktyka sądowa. Niezależnie, czy obowiązek ten dotyczy obecnego partnera, czy byłego małżonka. Na to, czy alimenty zostaną przyznane wpływ ma kilka czynników. Podobnie jest w przypadku ich wysokości, gdy w grę może wchodzić nowy związek. 

Co istotne, podpisanie przez małżonków intercyzy w trakcie trwania małżeństwa, nie ma żadnego wpływu na obowiązek alimentacyjny. 

Alimenty na współmałżonka w trakcie trwania związku małżeńskiego 

Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonków zobowiązanych jest do zaspokajania potrzeb założonej przez siebie rodziny – każdy według swoich sił i możliwości majątkowych oraz zarobkowych. Obowiązek ten dotyczy również wychowania dzieci oraz pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Jeśli jeden z małżonków nie wywiązuje się z powyższego obowiązku, wówczas drugi małżonek ma prawo wystąpić do sądu w sprawie nałożenia na partnera obowiązku alimentacyjnego. Wówczas może to oznaczać częściowe lub całkowite przeznaczenie wynagrodzenia lub innej należności, na poczet wnioskodawcy.  

Alimenty na współmałżonka po rozwodzie

Obowiązek alimentacyjny uzależniony jest od tego, w jaki sposób małżeństwo zostało rozwiązane. Tzn. czy przez rozwód bez orzekania o winie lub przez rozwód z orzekaniem o winie. 

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty 

Aby doszło do rozwodu bez orzekania o winie, oboje małżonków musi w tej kwestii wyrazić zgodę. Oznacza to, że sąd nie zajmuje się winą w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Czy zatem taki rozwód umożliwia byłemu partnerowi staranie się o alimenty? Tak, ale tylko, jeśli popadnie on w niedostatek. 

Niedostatek według prawa oznacza sytuację, gdy były małżonek nie może zapewnić sobie wystarczającej ilości środków pieniężnych (ze względu na chorobę lub podeszły wiek) zaspokajających podstawowe potrzeby życiowe. 

W tym przypadku obowiązek alimentacyjny ograniczony jest 5 letnim terminem i rozpoczyna się on wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego. W praktyce oznacza to, że po upływie pięciu lat, alimenty przestają obowiązywać. Oczywiście istnieje możliwość ich przedłużenia, jeśli mamy do czynienia z chorobą byłego małżonka. 

Alimenty a rozwód z winy małżonka

Bywają również sytuacje, gdy to jeden z małżonków zostaje uznany za jedynego winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji, drugi małżonek ma prawo domagać się zasądzenia dla siebie alimentów, nawet jeśli nie żyje w niedostatku. Aby taki wniosek został rozpatrzony pozytywnie, należy dowieść, że w związku z rozwodem, doszło do pogorszenia się sytuacji materialnej niewinnego. 

Wobec alimentów na małżonka nałożonych ze względu na winę jednej ze stron, obowiązek ten nałożony jest dożywotnio, jednak wygasa on w momencie zawarcia nowego związku małżeńskiego przez stronę pokrzywdzoną. 

Wysokość alimentów na byłą żonę lub męża

To jaka kwota może zostać zasądzona, zależy przede wszystkim od faktycznych potrzeb uprawnionego i możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. W sytuacji, gdy rozwód wpłynął na pogorszenie się sytuacji małżonka niewinnego, porównana zostaje stopa życiowa obojga małżonków. W trakcie ustalania możliwości zarobkowych byłego partnera, uwzględnione zostają przede wszystkim wysokości jego wynagrodzenia oraz pozostałych dochodów. Sąd orzekając konkretną kwotę musi również pod uwagę wziąć wydatki obu małżonków. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie separacji, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne

 

Co grozi za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW naszej kancelarii adwokackiej często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego. Jest to temat, który dotyka wielu rodzin...