Strona główna » Blog » Alimenty na dziecko bez rozwodu – czy są możliwe?

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Kiedy słyszymy słowo alimenty, przed oczami mamy przede wszystkim rozwód i podział władzy rodzicielskiej między partnerami, jednak alimenty mogą zostać zasądzone również podczas trwania małżeństwa. Aby do tego doszło muszą zostać spełnione pewne warunki, o których wspominamy w poniższym tekście. 

Kiedy możliwe jest uzyskanie alimentów na dziecko bez rozwodu? Czym jest zaspokajanie potrzeb rodziny? Na te i na inne pytania odpowiadamy w tym artykule. 

Obowiązki małżeńskie według prawa 

Podejmując decyzję o zawarciu związku małżeńskiego, należy zdawać sobie sprawę, że każdy z partnerów otrzymuje nowe prawa i obowiązki określone przepisami prawnymi. Małżonkowie nie tylko są zobowiązani do wspólnego pożycia, ale również do służenia sobie wzajemnie pomocą i zachowaniem wierności. Ich obowiązkiem jest również współdziałanie na rzecz dobra w założonej przez nich rodzinie. 

Pomoc, którą mają sobie wzajemnie dostarczać małżonkowie podzielić można na pomoc materialną i uczuciową/duchową. Ta pierwsza została doprecyzowana w przepisach Kodeksu Rodzinnego. Wskazuje ona szczególnie na obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. Sfera materialna oznacza także współdziałanie dla dobra założonej rodziny dzięki wspólnemu zarządzaniu majątkiem obojga partnerów. 

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny – czym tak właściwie jest

Na wstępie należy zaznaczyć, że zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny należy wykonywać według własnych sił, a także możliwości majątkowych i zarobkowych każdego z rodziców. Co istotne, za zaspokajanie potrzeb rodziny uważa się również sytuacje, gdy jedno z małżonków decyduje się na wychowaniu dzieci oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego bez podejmowania pracy. 

Kiedy obowiązek ten uważa się za nieaktualny? W momencie orzeczenia przez sąd, że małżeństwo dobiegło końca na mocy rozwodu lub w momencie orzeczenia separacji. Zatem obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny uznaje się za obowiązek alimentacyjny w trakcie trwania małżeństwa. W praktyce oznacza to, że małżonkowie mają prawo żądać od drugiego partnera roszczeń majątkowych, polegających na:

  1. świadczeniach majątkowych, 
  2. zabezpieczeniu świadczeń majątkowych (postępowanie rozwodowe). 

Jaka wysokość alimentów

Prawo nie przygotowało ścisłych kryteriów mogących jasno określić wysokość alimentów. Za wyjściowe uznaje się stwierdzenie, że każdy z małżonków powinien żyć na równej sobie życiowe, wraz z dziećmi. Wobec czego wysokość alimentów uzależniona będzie od:

  • dotychczasowego statusu materialnego rodziny, 
  • jej liczebności,
  • usprawiedliwionych potrzeb każdego z członków rodziny,
  • możliwości majątkowych obojga małżonków, 
  • możliwości zarobkowych obojga małżonków 

Z tego też powodu, przy ustalaniu wysokości świadczenia alimentacyjnego dochody faktycznie nie są istotne. Istotne są możliwości majątkowe, jak i zarobkowe obojga małżonków.

Alimenty na dziecko

W trakcie małżeństwa można zażądać alimentów na dziecko. Według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, każdy z rodziców zostaje zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych względem wspólnego dziecka. 

Alimenty na dziecko i na małżonka mogą być dochodzone podczas jednego postępowania sądowego, jeśli w obu przypadkach występuje obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. 

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego tekstu istnieje możliwość wniesienia sprawy o alimenty również w trakcie trwania małżeństwa. Należy jednak udowodnić przed sądem, że wysokość dotychczasowej stopy życiowej wspólnie założonej rodziny  oraz jej możliwości majątkowe i zarobkowe obojga partnerów, pozwalają na zaspokojenie potrzeb rodziny, jednak jeden z małżonków zaniechał tego działania. Dodatkowo małżonkowie, w trakcie trwania małżeństwa, małżonkowie mają prawo dochodzić przed sądem alimentów na dziecko. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie alimentów, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne

Do kiedy alimenty na dorosłe dziecko

Do kiedy alimenty na dorosłe dziecko

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciPłacenie alimentów na dziecko, to temat drażliwy, szczególnie jeśli dotyczy dorosłego dziecka. Przede wszystkim pojawiają się wokół niego pytania dotyczące tego jak długo należy płacić...

Zostaw swój telefon, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.