Strona główna » Blog » Alimenty na dziecko bez rozwodu – czy są możliwe?

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Kiedy słyszymy słowo alimenty, przed oczami mamy przede wszystkim rozwód i podział władzy rodzicielskiej między partnerami, jednak alimenty mogą zostać zasądzone również podczas trwania małżeństwa. Aby do tego doszło muszą zostać spełnione pewne warunki, o których wspominamy w poniższym tekście. 

Kiedy możliwe jest uzyskanie alimentów na dziecko bez rozwodu? Czym jest zaspokajanie potrzeb rodziny? Na te i na inne pytania odpowiadamy w tym artykule. 

Obowiązki małżeńskie według prawa 

Podejmując decyzję o zawarciu związku małżeńskiego, należy zdawać sobie sprawę, że każdy z partnerów otrzymuje nowe prawa i obowiązki określone przepisami prawnymi. Małżonkowie nie tylko są zobowiązani do wspólnego pożycia, ale również do służenia sobie wzajemnie pomocą i zachowaniem wierności. Ich obowiązkiem jest również współdziałanie na rzecz dobra w założonej przez nich rodzinie. 

Pomoc, którą mają sobie wzajemnie dostarczać małżonkowie podzielić można na pomoc materialną i uczuciową/duchową. Ta pierwsza została doprecyzowana w przepisach Kodeksu Rodzinnego. Wskazuje ona szczególnie na obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. Sfera materialna oznacza także współdziałanie dla dobra założonej rodziny dzięki wspólnemu zarządzaniu majątkiem obojga partnerów. 

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny – czym tak właściwie jest

Na wstępie należy zaznaczyć, że zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny należy wykonywać według własnych sił, a także możliwości majątkowych i zarobkowych każdego z rodziców. Co istotne, za zaspokajanie potrzeb rodziny uważa się również sytuacje, gdy jedno z małżonków decyduje się na wychowaniu dzieci oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego bez podejmowania pracy. 

Kiedy obowiązek ten uważa się za nieaktualny? W momencie orzeczenia przez sąd, że małżeństwo dobiegło końca na mocy rozwodu lub w momencie orzeczenia separacji. Zatem obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny uznaje się za obowiązek alimentacyjny w trakcie trwania małżeństwa. W praktyce oznacza to, że małżonkowie mają prawo żądać od drugiego partnera roszczeń majątkowych, polegających na:

  1. świadczeniach majątkowych, 
  2. zabezpieczeniu świadczeń majątkowych (postępowanie rozwodowe). 

Jaka wysokość alimentów

Prawo nie przygotowało ścisłych kryteriów mogących jasno określić wysokość alimentów. Za wyjściowe uznaje się stwierdzenie, że każdy z małżonków powinien żyć na równej sobie życiowe, wraz z dziećmi. Wobec czego wysokość alimentów uzależniona będzie od:

  • dotychczasowego statusu materialnego rodziny, 
  • jej liczebności,
  • usprawiedliwionych potrzeb każdego z członków rodziny,
  • możliwości majątkowych obojga małżonków, 
  • możliwości zarobkowych obojga małżonków 

Z tego też powodu, przy ustalaniu wysokości świadczenia alimentacyjnego dochody faktycznie nie są istotne. Istotne są możliwości majątkowe, jak i zarobkowe obojga małżonków.

Alimenty na dziecko

W trakcie małżeństwa można zażądać alimentów na dziecko. Według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, każdy z rodziców zostaje zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych względem wspólnego dziecka. 

Alimenty na dziecko i na małżonka mogą być dochodzone podczas jednego postępowania sądowego, jeśli w obu przypadkach występuje obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny. 

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego tekstu istnieje możliwość wniesienia sprawy o alimenty również w trakcie trwania małżeństwa. Należy jednak udowodnić przed sądem, że wysokość dotychczasowej stopy życiowej wspólnie założonej rodziny  oraz jej możliwości majątkowe i zarobkowe obojga partnerów, pozwalają na zaspokojenie potrzeb rodziny, jednak jeden z małżonków zaniechał tego działania. Dodatkowo małżonkowie, w trakcie trwania małżeństwa, małżonkowie mają prawo dochodzić przed sądem alimentów na dziecko. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie alimentów, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne

Co grozi za niepłacenie alimentów

Co grozi za niepłacenie alimentów

Zadzwoń lub napisz do nas  Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM AdwokaciW naszej kancelarii adwokackiej często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego. Jest to temat, który dotyka wielu rodzin...