Strona główna » Blog » Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Jazda pod wpływem alkoholu jest surowo zabroniona, a konsekwencje z tym związane mogą ciągnąć się za kierowcą nawet latami. W przypadku poważnego złamania prawa, nietrzeźwy kierowca może trafić do więzienia. Bywają jednak sytuacje, gdy może on uniknąć kary pozbawienia wolności. Pomocna w tym przypadku będzie instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego regulowana przez kodeks prawny. Aby do tego doszło, należy spełniać kilka warunków. Jakich? Tego dowiesz się z dzisiejszego artykułu. 

Warunkowe umorzenie postępowania – co to jest 

W skrócie, warunkowe umorzenie postępowania oznacza jedyny sposób zakończenia postępowania karnego bez odbywania kary pomimo bezspornej winy sprawcy. 

Każdy proces sądowy może zakończyć się jednym z czterech wyroków: uniewinnieniem, skazaniem lub umorzeniem postępowania  bądź też warunkowym umorzeniem sprawy. Ostatnia sytuacja może wynikać z chęci sprawdzenia sprawcy przez sąd. Skorzystanie z przywileju jakim jest warunkowe umorzenie sprawy, jest możliwe jedynie gdy zostaną spełnione następujące warunki, określone w artykule 66 kodeksu karnego.

 1. Przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. 
 2. Sprawca był niekarany za przestępstwa umyślne. 
 3. Przestępstwo niesie za sobą niewielkie szkody społeczne oraz nieznaczną winę.
 4. Nie ma wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu.  
 5. Warunki osobiste sprawcy oraz jego charakter pozwalają wierzyć, że będzie on żył w zgodzie z prawem i przestrzegał obowiązujących zasad. 

Co ważne, aby doszło do warunkowego umorzenia postępowania, muszą wystąpić wszystkie powyższe warunki. Zasądzony okres próby może wynosić od roku do trzech lat, a rozpoczęcie tego czasu równoznaczne jest z momentem uprawomocnienia się orzeczenia sądu. 

Na okres próby, sąd ma prawo wyznaczyć dla sprawcy kogoś, kto będzie sprawował nad nim nadzór. Może to być:

 • kurator, 
 • osoba godna zaufania, 
 • organizacja społeczna, 
 • stowarzyszenie. 

W trakcie trwania tego okresu, kurator może dokonywać okresowych raportów, a sam skazany zostać skierowany przez sąd do podjęcia terapii leczenia uzależnień. Należy pamiętać, że sąd traktuje bardzo poważnie okres próby i zwraca on uwagę na wszelkie działania podejmowane przez sprawcę, które mogą mieć ścisły związek z przestrzeganiem prawa. W przypadku dokonania przez skazanego umyślnego przestępstwa, sąd obligatoryjnie podejmuje decyzję o ukaraniu sprawcy. 

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – jak uzyskać warunkowe umorzenie postępowania 

Co w polskim prawie oznacza stan nietrzeźwości? Według kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń, istnieją dwa główne czyny definiujące ten czyn zabroniony. 

Pierwszy z nich oznacza jazdę po użyciu alkoholu, gdy w naszym wydychanym powietrzu znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Drugi mówi o jeździe po alkoholu, gdy wskaźnik na alkomacie pokazuje 0,5 promila i wyżej. 

Za jazdę w stanie nietrzeźwości może grozić kierowcy:

 • kara grzywny, 
 • ograniczenie wolności, 
 • pozbawienie wolności do 2 lat. 

Oznacza to, że sprawca i jego czyn klasyfikują się do skorzystania z instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Na korzyść ukaranego kierowca wpływa fakt, że nie był wcześniej karany za umyślne przestępstwo. Pozostałe warunki są uzależnione od oceny sytuacji przez sąd. 

Korzyści i zalety warunkowego umorzenia 

Do największych zalet wynikających z zastosowania przez sąd warunkowego umorzenia postępowania jest przede wszystkim brak ujawnienia w Krajowym Rejestrze Karnym. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ wpis do KRK oznacza brak możliwości wykonywania pewnych zawodów, udziały w zamówieniach publicznych oraz prowadzenia określonych działalności gospodarczych. Do zawodów, których nie będzie możliwości wykonywania zaliczyć można:

 • Policjant,
 • Nauczyciel, 
 • Adwokat, 
 • Radca Prawny, 
 • Sędzia, 
 • Prokurator, 
 • Komornik. 

Kolejną zaletą jest fakt, że kierowca odzyska swoje prawo jazdy od razu po uzyskaniu prawomocnego wyroku. 

Mimo, że warunkowe umorzenie stanowi atrakcyjne rozstrzygnięcie sprawy, nim zdecydujesz się na przyznanie się do winy – koniecznie skonsultuj się z adwokatem, który dokona analizy sytuacji. Nie bagatelizuj swojej sytuacji, tylko pozwól działać specjalistom.

Chcesz dowiedzieć się więcej o warunkowym umorzeniu postępowania za jazdę po alkoholu? Skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Karne

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Cywilne

Sankcja kredytu darmowego – co to jest?

Sankcja kredytu darmowego – co to jest?

Sankcja kredytu darmowego – co to jest?   Kredyt konsumencki jest jednym z najpopularniejszych produktów finansowych dostępnych na rynku. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w pewnych okolicznościach kredytobiorca może uzyskać kredyt darmowy.  Mechanizm...