Strona główna » Blog » Prosta spółka akcyjna – wady i zalety

Prosta spółka akcyjna – wady i zalety

 

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) to stosunkowo nowy twór w polskim systemie prawnym, który został wprowadzony w życie ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku, a wszedł w życie 1 lipca 2021 roku.

Prosta spółka akcyjna ma na celu uproszczenie procedur zakładania i prowadzenia spółek, co jest szczególnie korzystne dla startupów i innowacyjnych przedsięwzięć. W tym artykule omówimy wady i zalety prostej spółki akcyjnej, aby pomóc w ocenie, czy jest to odpowiednia forma działalności dla Twojego biznesu.

 

Zalety prostej spółki akcyjnej

 

1. Niski kapitał zakładowy

PSA wymaga minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 1 zł. Jest to znacznie mniej niż w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, gdzie minimalny kapitał wynosi 100 000 zł. Dzięki temu prosta spółka akcyjna jest bardziej dostępna dla małych przedsiębiorców i startupów, które mogą mieć ograniczone środki na początku działalności.

2. Elastyczność w zarządzaniu

Prosta spółka akcyjna oferuje dużą elastyczność w zakresie zarządzania. Możliwe jest tworzenie różnych organów zarządzających, takich jak zarząd, rada nadzorcza, czy komisja rewizyjna, ale nie ma obowiązku ich powoływania. Właściciele spółki mogą samodzielnie dostosować strukturę zarządzania do swoich potrzeb i specyfiki działalności.

3. Szybkość i prostota rejestracji

Proces rejestracji PSA jest uproszczony i można go przeprowadzić w trybie online za pomocą formularzy dostępnych w systemie S24. Pozwala to na szybkie i sprawne założenie spółki bez konieczności wizyty w sądzie rejestrowym.

4. Elastyczne podejście do akcji

W PSA akcje mogą mieć postać elektroniczną, co ułatwia ich obrót i przechowywanie. Możliwość emitowania różnych rodzajów akcji (np. akcje uprzywilejowane, akcje nieme) daje większą swobodę w zarządzaniu kapitałem spółki i przyciąganiu inwestorów.

5. Brak barier wejścia i wyjścia

Prosta spółka akcyjna umożliwia łatwe przystąpienie nowych akcjonariuszy oraz proste zasady wyjścia ze spółki. Nie ma konieczności skomplikowanych procedur notarialnych czy zgromadzeń akcjonariuszy, co znacznie obniża koszty i czas potrzebny na takie operacje.

Zobacz też: Jak wnieść kapitał do spółki z o.o.?

 

Wady prostej spółki akcyjnej

 

1. Niedojrzała regulacja prawna

Ponieważ PSA jest stosunkowo nowym tworem w polskim prawie, brakuje jeszcze wielu interpretacji i orzeczeń sądowych, które pomogłyby rozwiać wątpliwości dotyczące stosowania przepisów w praktyce. Może to prowadzić do niejasności i trudności w funkcjonowaniu spółki na początku.

2. Ograniczona odpowiedzialność

Choć jest to zaleta, ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy może stanowić problem w przypadku większych przedsięwzięć wymagających dużego kapitału. Inwestorzy mogą obawiać się, że w razie problemów finansowych spółki, ich inwestycje nie będą odpowiednio zabezpieczone.

3. Ograniczona renoma

PSA, jako nowa forma działalności, może mieć ograniczoną renomę w oczach niektórych kontrahentów i partnerów biznesowych. Tradycyjne formy spółek, takie jak spółka z o.o. czy spółka akcyjna, są bardziej znane i uznawane za bardziej wiarygodne.

4. Brak obligacji publicznych

PSA nie może emitować obligacji publicznych, co ogranicza możliwości pozyskiwania kapitału na rynku publicznym. Dla niektórych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych planujących dynamiczny rozwój, może to być istotne ograniczenie.

5. Ograniczenia w zakresie przekształceń

Choć prosta spółka akcyjna jest elastyczna w zarządzaniu, to jednak jej przekształcenie w inną formę prawną może być bardziej skomplikowane i kosztowne niż w przypadku tradycyjnych form spółek. Warto dokładnie przemyśleć tę kwestię przed podjęciem decyzji o wyborze PSA.

Zobacz też: Wnoszenie nieruchomości do spółki z o.o. aportem

 

Podsumowanie – wady i zalety prostej spółki akcyjnej

 

Prosta spółka akcyjna to nowoczesna forma działalności gospodarczej, która oferuje wiele korzyści, zwłaszcza dla startupów i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Niski kapitał zakładowy, elastyczność w zarządzaniu, prostota rejestracji i elastyczne podejście do akcji to niewątpliwe zalety PSA. Jednakże, jak każda forma działalności, PSA ma także swoje wady, takie jak niedojrzała regulacja prawna, ograniczona renoma i brak możliwości emisji obligacji publicznych.

Przed podjęciem decyzji o wyborze prostej spółki akcyjnej warto dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw oraz skonsultować się z naszym specjalistą od zakładania spółek, aby upewnić się, że jest to najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Prosta Spółka Akcyjna – podstawowe informacje

 

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci