Strona główna » Blog » Ogłoszenie bankructwa – jak sobie poradzić

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Prowadząc przedsiębiorstwo należy zwracać uwagę na wiele aspektów, które w natłoku pracy i założonych planów, potrafią się zatracić. Na problemy firmy może złożyć się wiele aspektów, w tym niewypłacalni partnerzy biznesowi, nietrafione i nie rentowne inwestycje, brak odpowiedniej strategii zarządzania oraz ryzykowne decyzje finansowe. Każdy z tych czynników ma ogromny wpływ na prosperowanie biznesu, nawet tego najlepszego, a splot niekorzystnych okoliczności potrafi doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz się dowiedzieć w jakich przypadkach masz możliwość ogłoszenia upadłości firmy oraz jakie niesie ze sobą konsekwencje podjęcia takiej decyzji, koniecznie przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł. 

Bankructwo firmy – na czym polega i kiedy je ogłosić?

Za dłużników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, którzy dzięki odrębnej ustawie otrzymali zdolność prawną. 

Za bankructwo firmy uznaje się brak możliwości regulowania swoich zobowiązań względem wierzycieli. Według ustawy z dnia 28.03.2003 r. z Prawa upadłościowego, za niewypłacalność traktuje się opóźnienie w spłatach pieniężnych, które wynosi więcej niż trzy miesiące. Kolejnym powodem może być również fakt, że zobowiązanie pieniężne przekracza wartość majątku dłużników, a stan ten utrzymuje się przez okres co najmniej dwóch lat, czyli 24 miesięcy. 

Jak ogłosić upadłość firmy?

Pierwszym krokiem, który należy podjąć, jeśli chcemy ogłosić upadłość firmy jest wszczęcie postępowania w rejonowym sądzie gospodarczym, który przypisany jest do miejsca prowadzenia działalności. Odpowiedni wniosek należy złożyć w przeciągu 30 dni od dnia, gdy wystąpiła przesłanka do ogłoszenia upadłości. Może to zrobić jedynie uprawniony podmiot. Za taką osobę uznaje się zarówno członka zarządu jak i wierzyciela. Informacje na temat tego co należy umieścić we wniosku znaleźć można na stronie sądu gospodarczego. 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest uznawane za obowiązek dłużnika. Niedopełnienie go może doprowadzić do konsekwencji w postaci odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie, a co za tym idzie może to być orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub nawet odpowiedzialność karna. 

W przypadku ogłoszenia bankructwa należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ samo złożenie wniosku jest jedynie pierwszym etapem w złożonym procesie. 

Kolejnym krokiem jest zbadanie przez sąd wraz z Tymczasowym Nadzorcą Sądowym sytuacji dłużnika i określenie czy istnieją faktyczne przesłanki do ogłoszenia upadłości. Mają oni również za zadanie określić wartość majątku przedsiębiorstwa oraz oszacować koszty postępowania upadłościowego. 

Bankructwo i jego konsekwencje

Ogłaszając upadłość należy pamiętać o konsekwencjach, które są z nią ściśle powiązane. Bo chociaż jest to sposób na wyjście z potężnych kłopotów finansowych, oznacza również utracenie kontroli nad majątkiem przez upadłego. Od tego momentu to syndyk upłynnia masy upadłościowe i rozdziela środki finansowe między wszystkich wierzycieli. Bankructwo firmy oznacza również wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru KRS. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skutecznego i dobrego adwokata, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Kancelaria Adwokacka Opole.

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Cywilne

Sankcja kredytu darmowego – co to jest?

Sankcja kredytu darmowego – co to jest?

Sankcja kredytu darmowego – co to jest?   Kredyt konsumencki jest jednym z najpopularniejszych produktów finansowych dostępnych na rynku. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w pewnych okolicznościach kredytobiorca może uzyskać kredyt darmowy.  Mechanizm...