Strona główna » Blog » Jak wygląda sprawa o rozwód? (+wzór)

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Wersja audio:

Wstąpienie w związek małżeński odbywa się w urzędzie stanu cywilnego lub w kościele, ale rozwiązanie małżeństwa musi się już odbyć w sądzie. Nie jest to łatwa i przyjemna droga. Już na początku trzeba się liczyć z poniesieniem kosztu 600 zł tytułem opłaty od pozwu. Koszt ten może zostać później zwrócony, w całości lub w części – w zależności od tego, w jaki sposób się sprawa zakończy. W tym artykule chcemy Ci przedstawić praktyczne informacje, jak wygląda sprawa o rozwód.

Jak długo trwa rozwód?

Pierwsza rozprawa odbywa się zazwyczaj po ok. 4 miesiącach, ale to zależy od danego sądu a nawet od danego sędziego i ilości spraw, którymi się zajmuje. Jeśli wszystko pójdzie gładko, pozew został dobrze napisany i strony będą zgodnie zeznawać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład więzi małżeńskich (duchowej, fizycznej i ekonomicznej) będzie to pierwsza i ostatnia rozprawa.

Oczywiście w przypadku konfliktu między stronami, sprawy te ciągną się nawet latami, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z winą któregoś z partnerów, z winą obojga, kiedy ze związku pochodzą małoletnie dzieci i istnieją rozbieżności co do opieki nad nimi lub alimentów oraz kiedy nie wiadomo co dalej z majątkiem po rozwodzie. Strony nie umieją też ocenić, czy w ogóle warto o tę winę partnera się starać.

Jak wygląda sprawa o rozwód?

W przypadku sprawy rozwodowej sąd przesłuchuje obie strony, ale czasem może też poprzestać na wysłuchaniu tylko jednej z nich.

Jak wygląda sprawa o rozwód?Małżonkowie są pytani m.in. o dzieci (wspólne i pozamałżeńskie), przyczynę rozpadu związku, a także okoliczności związane z ewentualnym ustaniem więzi duchowej, fizycznej i ekonomicznej.

Czy możliwy jest brak rozwodu?

Klienci często pytają nas, czy możliwe jest, że sąd nie orzeknie rozwodu w przypadku gdy jeden z małżonków się nie zgadza. Tak, jest to możliwe, choć dosyć rzadko tak się kończy. Sąd nie rozwiąże małżeństwa, jeśli wskutek tego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Czym są zasady współżycia społecznego? Ogólnie rzecz ujmując – zasady moralne. Np. gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga pomocy i rozwód dla niego stanowi rażącą krzywdę. Niekiedy przeciwko udzieleniu rozwodu mogą przemawiać względy natury społeczno-wychowawczej, które nie pozwalają, by orzeczenie rozwodu sankcjonowało stan faktyczny powstały na tle złośliwego stosunku jednego małżonka do drugiego albo na tle innych przejawów lekceważenia małżeństwa i rodziny.

Jednakże orzeczeniu rozwodu nie stoi na przeszkodzie choroba współmałżonka stanowiąca uzależnienie, wynikłe całkowicie z jego winy, który nie wykazał minimum silnej woli, aby poddać się leczeniu, ani minimum odpowiedzialności za losy rodziny. Konsekwencje swego nieodpowiedzialnego zachowania się musi on wziąć na siebie, nie może nimi obarczać współmałżonka, nie może z tego powodu kwestionować i pozbawiać współmałżonka prawa do innego ułożenia sobie dalszych losów życiowych.

O czym jeszcze decyduje sąd?

W sprawie rozwodowej sąd może zadecydować także o kwestii dalszego zamieszkania małżonków, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, a nawet o eksmisji jednego z małżonków.

Rozwód jest jedną z najtrudniejszych zdarzeń w życiu, dlatego wymaga delikatnego, ale zarazem sprawnego podejścia. Jeśli decyzja o rozwodzie została podjęta – nie należy się z niej wycofywać. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam trochę wiedzy o tym, jak wygląda sprawa o rozwód.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodowej, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne.

Zobacz też:

Rozdzielność majątkowa

Majątek wspólny a osobisty małżonków

Pozew o rozwód bez winy (nowość!)

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne