Strona główna » Blog » Jak działa prosta spółka akcyjna (PSA)?

Jak działa prosta spółka akcyjna?

 

Prosta spółka akcyjna (PSA) to stosunkowo nowa forma działalności gospodarczej w Polsce, wprowadzona w 2021 roku w odpowiedzi na potrzeby młodych, innowacyjnych przedsiębiorców. Zatem niewiele jeszcze osób, w tym prawnik wie, jak działa prosta spółka akcyjna.

PSA łączy cechy tradycyjnej spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oferując elastyczność i uproszczoną strukturę organizacyjną. W tym artykule omówimy kluczowe zasady funkcjonowania prostej spółki akcyjnej, jej zalety oraz procedury związane z jej założeniem.

 

Zalety prostej spółki akcyjnej

 

1. Minimalny kapitał zakładowy
Jedną z największych zalet PSA jest niski kapitał zakładowy, który wynosi zaledwie 1 zł. Dla porównania, w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej jest to 100 000 zł. Dzięki temu bariera wejścia dla młodych przedsiębiorców jest znacznie obniżona.

2. Elastyczność w zakresie akcji
W PSA możliwe jest emitowanie akcji bez wartości nominalnej, co daje dużą swobodę w kształtowaniu struktury kapitałowej. Ponadto, akcje mogą być przyznawane za wkłady niepieniężne, takie jak praca czy usługi, co jest szczególnie korzystne dla startupów.

3. Uproszczona struktura organizacyjna
W PSA można zrezygnować z tworzenia rady nadzorczej, co upraszcza zarządzanie spółką. Wystarczy jednoosobowy zarząd, co minimalizuje koszty administracyjne.

4. Łatwość w dokonywaniu zmian
Zmiany w strukturze PSA, takie jak podwyższenie kapitału czy emisja nowych akcji, można przeprowadzać w sposób bardziej elastyczny i szybszy niż w tradycyjnej spółce akcyjnej. Możliwe jest również zawarcie umowy spółki w formie elektronicznej.

Zobacz też: Wady i zalety prostej spółki akcyjnej

 

Procedura założenia prostej spółki akcyjnej

 

Założenie PSA jest stosunkowo proste i składa się z kilku podstawowych kroków:

1. Sporządzenie umowy spółki
Umowa PSA może być zawarta w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy dostępnego w systemie S24. Warto jednak pamiętać, że umowa spółki powinna precyzować zasady emisji akcji, organy spółki oraz sposób reprezentacji.

2. Wniesienie wkładów
Kapitał zakładowy PSA może być wniesiony w postaci wkładów pieniężnych lub niepieniężnych, takich jak praca czy usługi. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 zł.

3. Rejestracja w KRS
Po zawarciu umowy spółki, należy zarejestrować PSA w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja odbywa się online poprzez system S24 lub tradycyjnie, składając wniosek do sądu rejestrowego.

4. Uzyskanie numeru NIP i REGON
Po zarejestrowaniu w KRS, spółka automatycznie otrzymuje numer NIP oraz REGON, co pozwala na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Organy prostej spółki akcyjnej

 

W PSA można wprowadzić uproszczoną strukturę zarządzania. Standardowo, spółka jest zarządzana przez zarząd, który może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Możliwe jest również powołanie rady dyrektorów, która łączy funkcje nadzorcze i zarządcze.

1. Zarząd
Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Może składać się z jednej lub kilku osób, które są powoływane i odwoływane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

2. Walne zgromadzenie akcjonariuszy
Walne zgromadzenie to najwyższy organ PSA, w którym biorą udział wszyscy akcjonariusze. Decyduje o najważniejszych sprawach spółki, takich jak zmiana umowy spółki, podwyższenie kapitału czy podział zysków.

3. Rada dyrektorów (opcjonalnie)
Rada dyrektorów może łączyć funkcje zarządu i rady nadzorczej, co upraszcza strukturę organizacyjną i zmniejsza koszty administracyjne. Jest to opcjonalny organ, który może być wprowadzony na mocy umowy spółki.

 

Branże, w których prosta spółka akcyjna jest dobrym rozwiązaniem

 

Prosta spółka akcyjna (PSA) to forma prawna szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców działających w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki.

Dzięki swojej elastyczności, niskiemu kapitałowi zakładowemu i uproszczonej strukturze organizacyjnej, PSA sprawdza się w branżach wymagających szybkiego reagowania na zmiany rynkowe i innowacyjnego podejścia do biznesu. Poniżej przedstawiamy kilka branż, w których PSA może być szczególnie korzystnym rozwiązaniem.

1. Technologie informatyczne (IT)
Sektor IT, w tym firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania, usługami chmurowymi, sztuczną inteligencją czy analizą danych, charakteryzuje się szybkim tempem rozwoju i dużą konkurencją. PSA umożliwia łatwe pozyskiwanie inwestorów dzięki elastycznemu podejściu do emisji akcji, co jest kluczowe dla firm IT, które często potrzebują dodatkowego kapitału na rozwój i badania.

2. Startupy
PSA została stworzona z myślą o startupach, które na początkowym etapie działalności potrzebują elastyczności i minimalnych kosztów operacyjnych. Możliwość wniesienia wkładów w formie pracy czy usług pozwala młodym przedsiębiorcom na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i szybszy rozwój firmy.

3. Biotechnologia i medycyna
Firmy działające w branży biotechnologicznej i medycznej często wymagają znacznych nakładów finansowych na badania i rozwój. PSA umożliwia elastyczne pozyskiwanie kapitału od inwestorów oraz uproszczone zarządzanie strukturą właścicielską, co jest kluczowe dla firm poszukujących innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zdrowia.

4. Fintech
Sektor finansowo-technologiczny, znany jako fintech, obejmuje firmy oferujące nowoczesne usługi finansowe, takie jak płatności elektroniczne, kryptowaluty, crowdfunding czy zarządzanie inwestycjami online. PSA, dzięki swojej elastyczności i możliwości szybkiego adaptowania się do zmieniających się regulacji prawnych, jest idealnym rozwiązaniem dla dynamicznie rozwijających się firm fintech.

5. Handel elektroniczny (e-commerce)
Firmy działające w e-commerce często operują na szybko zmieniającym się rynku i potrzebują elastycznych rozwiązań prawnych oraz finansowych. PSA pozwala na łatwe pozyskiwanie kapitału na rozwój, inwestycje w marketing i logistykę, co jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w handlu elektronicznym.

6. Produkcja i przemysł
Choć PSA jest często kojarzona z branżami technologicznymi i startupami, może być również korzystnym rozwiązaniem dla firm produkcyjnych i przemysłowych, które szukają elastyczności w zarządzaniu kapitałem i strukturą organizacyjną. Dzięki PSA przedsiębiorcy mogą łatwiej adaptować się do zmian rynkowych i technologicznych.

 

Podsumowanie

 

Prosta spółka akcyjna to nowoczesna forma prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy elastyczność i niskie koszty z zaletami spółki akcyjnej. Dzięki uproszczonym procedurom i możliwościom dostosowania struktury organizacyjnej do potrzeb przedsiębiorców, PSA staje się atrakcyjną opcją dla startupów i młodych firm.

Prosta spółka akcyjna jest również nowoczesnym i elastycznym rozwiązaniem dla przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki, szczególnie tych dynamicznie rozwijających się i wymagających innowacyjnego podejścia.

Dzięki minimalnym wymaganiom kapitałowym, uproszczonej strukturze organizacyjnej oraz możliwościom elastycznego pozyskiwania kapitału, PSA jest idealnym wyborem dla firm technologicznych, startupów, branży.

Zapraszamy do konsultacji z naszym specjalistą od prostych spółek akcyjnych.

Prosta spółka akcyjna – podstawowe informacje

 

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. – zasady dziedziczenia

Spółka z o.o. - zasady dziedziczenia   Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o. jest istotnym aspektem funkcjonowania tej formy prawnej przedsiębiorstwa. Odpowiednie regulacje prawne zapewniają ciągłość działalności spółki oraz ochronę interesów zarówno...