Strona główna » Blog » Czy warto przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o.?

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Czy warto przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o.?

Wielu przedsiębiorców obrało za swój cel prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Niejednokrotnie jednak, biorąc pod uwagę rozwój biznesu, trzeba się zastanowić nad tym, czy nie warto by przekształcić swoją jednoosobową działalność w spółkę z o.o.

Jest to zalecane w sytuacji, w której zobowiązania jednoosobowego przedsiębiorcy są coraz większe, gdy jego obroty są coraz większe, ale również wtedy, gdy dopiero zamierza zaciągnąć poważne zobowiązanie, np. kredyt bankowy.

Oto kilka powodów, dla których warto tego dokonać.

Po pierwsze – ograniczenie odpowiedzialności osobistej, jaką właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej ponosi z mocy prawa.

Mówiąc prościej, oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący działalność pod własnym imieniem i nazwiskiem, odpowiada całym swoim majątkiem osobistym, bez żadnych ograniczeń, za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek podejmowanych przez siebie czynności! Jest to naprawdę ogromna odpowiedzialność.

Natomiast od momentu przekształcenia w spółkę kapitałową, całe ryzyko przechodzi właśnie na spółkę. To właśnie wtedy spółka sama, jako odrębny byt prawny, zaciąga swoje zobowiązania 
i za nie odpowiada.

Należy jednak pamiętać, że spółka ponosi odpowiedzialność samodzielnie jedynie za nowe zobowiązania, zaś te sprzed przekształcenia spoczywają na spółce kapitałowej i przedsiębiorcy solidarnie.

WAŻNE! Odpowiedzialność solidarna przedsiębiorcy wraz ze spółką z o.o. obowiązuje przez okres trzech lat liczony od dnia przekształcenia.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Po drugie – spółkę kapitałową w postaci sp. z o.o. można również prowadzić jednoosobowo. Niektórzy uznają, że spółka musi być prowadzona z innymi osobami. Nic bardziej mylnego! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być także prowadzona jednoosobowo (inaczej mówiąc działamy sami ze sobą).

Do jednoosobowej spółki mogą przystępować kolejne osoby w charakterze wspólników, wnosząc kapitał w zamian za obejmowane udziały. Gdy z kolei w spółce działa więcej niż jedna osoba, to nie musi powstać obowiązek płacenia składek ZUS.

Po trzecie – nowo powstała spółka kontynuuje zadania rozpoczęte w jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie są one przerywane, ani finalizowane bez odpowiedniego rezultatu.

Dochodzi do pełnej sukcesji prawnej, czyli na spółkę przechodzi ogół praw 
i obowiązków, które do tej pory przysługiwały przedsiębiorcy. Wszelkie umowy, kontrakty, zezwolenia, koncesje i ulgi, które zawarł przedsiębiorca z mocy prawa przechodzą teraz na spółkę z o.o.

Co po śmierci przedsiębiorcy?

Po czwarte – obok sukcesji prawnej, istnieje jeszcze sukcesja rodzinna, co ma niebywałe znaczenie. Jednoosobowe działalności gospodarcze to zazwyczaj firmy rodzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Pamiętajmy, że przepisy prawa spadkowego na wypadek śmierci przedsiębiorcy nie przewidują sukcesji. Wszystkie umowy wówczas przez niego zawarte ulegają wygaśnięciu, a aktywa wchodzą w skład spadku.

Stąd też często lepszym rozwiązaniem będzie przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę, bowiem w razie śmierci udziałowca jedynie udziały wejdą 
w skład masy spadkowej, a spółka będzie nadal funkcjonować jak dotychczas.

Lepsze finansowanie

Po piąte – przekształcenie prowadzonej działalności pozwala na lepsze udoskonalenie 
i uzyskanie finansowania zewnętrznego. Pojawia się możliwość wdrażania programu motywacyjnego dla zarządu i pracowników, a spółka zostaje zaliczana do klientów korporacyjnych, a nie osób fizycznych. Wiąże się do z innymi wymogami udzielania finansowania dla klientów przez instytucje bankowe.

Minusy spółki z o.o.

A teraz druga strona medalu. Spółka z o.o. to też są nieco wyższe koszty księgowości, gdyż musi być tu prowadzona pełna księgowość, a każda złotówka rozliczana. Jednak większość jednoosobowych przedsiębiorców w Polsce i tak prowadzi swoje firmowe rachunki bardzo rzetelnie, z obawy przed instytucjami publicznymi.

Poza tym za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiada spółka, ALE: musisz pamiętać, że w sytuacji, w której spółka z o.o. jest w stanie niewypłacalności, to Ty jako członek zarządu masz miesiąc na wystąpienie z wnioskiem o upadłość – po to, abyś nie musiał odpowiadać za te długi swoim własnym majątkiem.

Innymi minusami są też formalności, np. obowiązek składania sprawozdania finansowego co roku czy dokonywanie zmian w KRS oraz opłaty jakie się z tym wiążą. Jednak nie są to znaczące wady, jeśli potencjalne korzyści wynikające z możliwego bezpieczeństwa majątkowego.

Podsumowanie

Jeśli dopiero stawiasz swoje pierwsze kroki w biznesie i nie masz wielu klientów i zobowiązań – zacznij od jednoosobowej działalności. Jeżeli natomiast działasz już przez pewien czas na rynku, wiesz jak wystawiać faktury, do kiedy trzeba zapłacić VAT, co można wrzucić w koszty itd., czas pomyśleć o zabezpieczeniu Twojego majątku – dobrze prowadzona spółka z o.o. jest takim właśnie rozwiązaniem.

Anita Klimas

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o., skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Obsługa Prawna Firm

Zobacz też:

Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki

Sprzedać czy zlikwidować spółkę z o.o.?

 

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Gospodarcze

Inwestycja w startup – jak zabezpieczyć inwestora?

Inwestycja w startup – jak zabezpieczyć inwestora?

Inwestycja w startup - kompleksowa strategia zabezpieczenia interesów inwestora Inwestowanie w startupy to fascynujący, ale ryzykowny świat, pełen potencjalnych wzlotów i upadków. Dla inwestorów kluczowe jest nie tylko dostrzeżenie potencjału w innowacyjnych...

Prosta spółka akcyjna – wady i zalety

Prosta spółka akcyjna – wady i zalety

Prosta spółka akcyjna - wady i zalety   Prosta Spółka Akcyjna (PSA) to stosunkowo nowy twór w polskim systemie prawnym, który został wprowadzony w życie ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku, a wszedł w życie 1 lipca 2021 roku. Prosta spółka akcyjna ma na celu...

Jak wnieść kapitał do spółki z o.o.?

Jak wnieść kapitał do spółki z o.o.?

Jak wnieść kapitał do spółki z o.o.?   Wniesienie kapitału do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest kluczowym krokiem zarówno przy zakładaniu, jak i prowadzeniu działalności gospodarczej. Proces ten wymaga...