Strona główna » Blog » Co grozi za pobicie

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Według obowiązujących przepisów prawa, przestępstwa dzielimy według pewnych kryteriów. Jednym z nich jest przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, co z kolei możemy podzielić na zbrodnie i występki. Czyny karalne w ogólnym rozumieniu naruszają również pewne dobra chronione, do których zaliczam przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, przeciwko mieniu, wolności seksualnej, bezpieczeństwu w komunikacji itd. Omawiana w tym artykule bójka i pobicie należą do grupy wykroczeń przeciwko życiu i zdrowiu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym tekście. 

Bójka i pobicie – czym tak właściwie się od siebie różnią 

Wszystkie niezbędne informacje na temat tego, czym w rozumieniu orzecznictwa jest bójka i pobicie, zostało określone w art. 158 Kodeksu Karnego. 

Mimo braku prawnej definicji, za bójkę uznaje się starcie między co najmniej trzema osobami, gdzie obie strony jednocześnie atakują i się bronią. Co istotne, mówiąc o bójce mamy na myśli zdarzenie, gdzie nie da się jednoznacznie odróżnić strony, która tylko atakuje i tej broniącej się. Po każdej ze stron może występować więcej osób, jednak musi być ich więcej niż trzy. 

Pobicie ma miejsce w momencie, gdy jednoznacznie można stwierdzić, która ze stron atakuje, a która się broni. 

W tym miejscu należy podkreślić, że takie przypadki jak: chybienie ciosu, grożenie, agresja słowna, otaczanie innej osoby, czy posługiwanie się niebezpiecznymi narzędziami, do momentu, gdy nie doszło do fizycznego kontaktu przynajmniej jednego uczestnika grupy z daną ofiarą – nie mogą zostać uznane za działania spełniające wymogi pobicia lub bójki. 

Wydawać by się mogło, że wszystko to jest bardzo jasne i jednoznaczne, jednak w trakcie takich wydarzeń sytuacja bywa bardzo dynamiczna. Oznacza to, że trudno jest określić kto kogo zaatakował, kto poniósł najdotkliwsze rany oraz w jakim momencie doszło do podjęcia działań o charakterze obronnym. 

Jako adwokaci specjalizujący się w prawie cywilnym i prawie karnym wiemy jak ważne są dobre i niepodważalne dowody. Za każdym razem staramy się, by osoba niewinna lub poszkodowana nie poniosła odpowiedzialności karnej. 

Kara za pobicie – co może Ci grozić?

Kara za bójkę oraz pobicie następuję dopiero w momencie, gdy doszło do sprowadzenia zagrożenia w postaci innych uczestników starcia na bezpośrednie niebezpieczeństwo – uszkodzenie ciała lub utratę życia. W tym przypadku oznacza to przebieg zajścia np. rodzaj zadawanych ciosów, które mogły doprowadzić do powstania wskazanych skutków. Co istotne, samo ich wystąpienie nie jest niezbędne, by zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej. 

W przypadku, gdy nie doszło do bezpośredniego wystąpienia niebezpieczeństwa uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia, wówczas mówimy o naruszeniu nietykalności cielesnej. W praktyce, jest to równoznaczne z tym, że pojedyncze kopnięcie lub uderzenie w twarz nie zostanie zakwalifikowane jako pobicie. 

Zatem jakie kary nałożone są na udział w bójce lub pobiciu? Zależą one od kilku czynników. I tak możemy wyróżnić je w następujący sposób:

  1. Udział w bójce lub pobiciu grozi karą pozbawienia wolności do 3 lat. 
  2. Udział w bójce lub pobiciu, gdzie następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, kara może sięgać od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 
  3. Udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym oznacza maksymalną karę pozbawienia wolności do 10 lat. W tym przypadku nie ma mowy o poniesieniu kary jak za zabójstwo. 

Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Informacje na temat tego, co oznacza “ciężki uszczerbek na zdrowiu” znaleźć można w art. 156 Kodeksu Karnego. Z opisu wynika, że za ciężki uszczerbek na zdrowiu uznaje się:

  • pozbawienie człowieka słuchu, wzroku, mowy czy możliwości rozrodczych, 
  • doprowadzenie do ciężkiego kalectwa, 
  • wywołanie nieuleczalnych chorób w tym chorób psychicznych oraz chorób które realnie wpływają na jakość życia poszkodowanego i zagrażają jego życiu, 
  • utratę u poszkodowanego zdolności do pracy, 
  • istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała. 

Możliwość zmniejszenia kary za pobicie lub udział w bójce

Rozważając zmniejszenie kary za udział w bójce lub pobicie, pod uwagę należy wziąć ewentualne korzyści oraz zagrożenia wynikające z tego typu sytuacji. W pewnych przypadkach warto postawić na umorzenie postępowania lub dobrowolne przyznanie się do winy i poddanie się. 

W jakim przypadku sąd ma prawo warunkowo umorzyć postępowanie? W momencie, gdy wina i społeczna szkodliwość nie są znaczne, a same okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i postawa sprawcy wcześniej niekaranego za umyślnie popełnione przestępstwo oraz jego warunki osobiste przemawiają za tym, że nie popełni on ponownie przestępstwa. Warunkowe umorzenie kary dotyczy przestępstw zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności. 

Z kolei dobrowolne poddanie się karze oznacza, że osoba zostaje skazana, jednak nie w postępowaniu karnym, a to często jest równoznaczne z dużo niższą karą. W tym przypadku może ona dotyczyć przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 15. Wniosek ten można złożyć do czasu zakończenia przesłuchań przed sądem wszystkich oskarżonych. 

Podsumowanie

Bójka to zdarzenie, w którym muszą brać udział co najmniej trzy osoby, które jednocześnie atakują i bronią się. Pobicie to sytuacja, w której wyraźnie da się wyróżnić agresora. Karą za udział w obu przestępstwach może być pozbawienie wolności do lat 3. Jeśli doszło do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu mowa tutaj o karze pozbawienia wolności wynoszącej do 8 lat, z kolei gdy skutkiem pobicia lub bójki była śmierć człowieka, kara ta może wynieść do 10 lat pozbawienia wolności. 

Postępowanie przygotowawcze koncentruje się na zbieraniu dowodów, a sądowe na dojściu do tego, czy oskarżony faktycznie dopuścił się zarzucanego mu czynu. Aby zmniejszyć wymiar kary możliwe jest porozumienie się z oskarżycielem oraz dobrowolne przyznanie się do winy, a nawet w niektórych przypadkach uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o pobicie, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Karne.

Przeczytaj więcej – Prawo Karne

Jak odrolnić działkę? Praktyczny przewodnik

Jak odrolnić działkę? Praktyczny przewodnik

Jak odrolnić działkę: Przewodnik krok po kroku Odrolnienie działki to proces, który pozwala na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany. Jest to szczególnie istotne dla osób planujących budowę domu na terenie, który formalnie jest gruntem rolnym. Proces ten...