Strona główna » Blog » Co grozi za groźby karalne

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

powszechne, pojawiające się zarówno w życiu zawodowym, prywatnym, jak i społecznym. Przestępstwo wynikające z popełnienia art. 190 Kodeksu Karnego, jest karane. Warto poznać swoje prawa, gdyż prawo polskie posiada dosyć jasno określone zasady, które muszą zostać spełnione, by mówić o popełnieniu przestępstwa, jakim są groźby karalne. Chcesz dowiedzieć się co zrobić, gdy w Twoją stronę została wystosowana groźba? Jak zachować się podczas kłótni z sąsiadem lub obcą Ci osobą, by nie zostać posądzonym o grożenie jej? Na te i na inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym tekście. 

Co to jest groźba

Za groźbę uznaje się słowa wypowiedziane przez jedną ze stron, które zawierają w sobie komunikat/zapowiedź mówiące o podjęciu działań lub ich zaniechaniu względem danej osoby, które doprowadzą do znacznego pogorszenia się jej obecnej sytuacji. Ten opis sprawia, że groźba traktowana jest jako znęcanie się psychiczne, ponieważ oddziałuje na ofiarę budząc w niej poczucie obawy o swoje dobro i dobro swoich bliskich. 

Groźby, ze względu na ich skutek, można podzielić na te akceptowalne i te, których nie powinniśmy się dopuszczać. Ze względu na dosyć potoczne znaczenie słowa “groźba”, często zachowanie to jest bagatelizowane. Jednym z takich przykładów może być straszenie dzieci obcymi. Co istotne, nawet taka forma groźby w skrajnych przypadkach może zostać uznana za karalną. 

Polskie ustawodawstwo posiada zapisy wskazujące na ochronę naszej tzw. wolności psychicznej. Według tego zapisu jest ona rozumiana jako brak poczucia zagrożenia przed wyrządzeniem nam samym lub naszym bliskim:

 • uszczerbku na zdrowiu, 
 • szkody mienia, 
 • zniszczenia reputacji. 

Kodeks Karny groźbę karalną definiuje jako zapowiedź popełnienia przestępstwa. Więcej na temat tego przestępstwa znaleźć można w art. 190 k.k oraz art. 115 § 12 k.k, gdzie pogróżki rozumiane są jako groźba bezprawna. 

Groźba karalna a groźba bezprawna – różnice w ich znaczeniu

Groźba bezprawna to zarówno groźba karalna w rozumieniu art. 190 k.k oraz groźba spowodowania postępowania karnego, czy też rozpuszczenie nieprawdziwych informacji na temat ofiary, które będą uwłaczać jego czci lub najbliższych ofiary. 

Co ciekawe, jeśli groźba ma na celu ochronę życia poszkodowanego, nie może ona być potraktowana jako groźba karalna z art. 190 k.k. 

Pojawienie się obawy, czy może stanowić podstawę do stwierdzenia groźby karalnej? 

Kiedy mówimy o popełnieniu przestępstwa będącego groźbą karalną? Przede wszystkim w sytuacji, gdy wystąpiło poczucie zagrożenia u ofiary, po wystosowaniu pogróżek przez sprawcę. Zatem, jeśli do takich obaw nie doszło, nie można mówić o popełnieniu przestępstwa. Zapis ten jest równoznacznym z tym, że dochodzenie w sprawie groźby karalnej może zostać wszczęte jedynie na wniosek pokrzywdzonego, ponieważ to jego uczucia określają to, czy do czynu mogło dojść, czy też nie. 

W trakcie postępowania, to pokrzywdzony ma obowiązek udowodnić przed sądem, że wystosowane w jego kierunku groźby, mogą powodować uzasadnione obawy. Sąd w tym wypadku ma niezwykle trudną rolę, ponieważ w sposób obiektywny musi ustalić, czy ofiara powinna uznawać daną groźbę za realną zapowiedź wyrządzenia jej lub jej bliskim krzywdy. 

Samo określenie groźby, jako karalnej, nie jest równoznaczne z przyznaniem się przez sprawcę do jej popełnienia. W praktyce oznacza to, że należy zwracać uwagę na wypowiadane słowa, ponieważ groźby rzucone nawet w żartach, mogę doczekać się pozwu sądowego. 

Groźby karalne, czyli jak można je wyrazić

W Kodeksie Karnym ciężko szukać sprecyzowanych określeń na czyny będące groźbą karalną, ponieważ mogą mieć one bardzo różną formę. Poniżej wyróżniliśmy te, z którymi najczęściej możemy się spotkać. Oczywiście to co inna osoba uzna za groźbę, jest bardzo subiektywne i nikt nie powinien tego oceniać. 

Formy gróźb karalnych:

 1. Forma słowna –  bezpośrednia: 
  1. już nie żyjesz, 
  2. zrobię krzywdę Twoim dzieciom lub żonie, 
  3. połamię Ci nogi, 
  4. zniszczę Ci samochód, 
  5. spale Ci dom. 
 2. Forma słowna – zawoalowana:
  1. informowanie innych o posiadaniu broni, 
  2. opowiadanie o dokonaniu innego czynu karalnego np. pobicia, 
  3. przechwalanie się swoimi znajomościami z wpływowymi ludźmi – mafia, politycy, prokuratura, policja, 
  4. masz piękne dzieci, chyba nie chcesz, żeby stało im się coś złego. 
 3. Gesty lub znaki pokazywane w stronę ofiary:
  1. zaciskanie pięści w geście walki, 
  2. gest podcinania gardła, 
  3. gest strzelania z broni (palce ułożone w podobny kształt). 

Oczywiście groźby słowne mogą być również adresowane za pomocą innych ludzi, mogą one być również wiadomościami SMS, listem czy mailem lub jakąkolwiek inną formą wiadomości. 

Ofiara groźby karalnej – co zrobić, jeśli czujesz się zagrożony

Jeśli jesteśmy adresatami groźby wywołującej w nas realne i uzasadnione poczucie zagrożenia o własne życie lub życie bliskich – mamy prawo złożyć w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. 

Co istotne, w przypadku wniesienia takich oskarżeń, niezwykle ważne jest by samemu zbierać dowody, ponieważ prokuratura przeprowadza postępowanie w celu upewnienia się, czy akt oskarżenia może zostać uznany za zasadny. 

Jeśli potrzebujesz pomocy w celu usystematyzowania wiedzy lub coś jest dla Ciebie niejasne, skorzystaj z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w prawie karnym. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o groźbę karalną lub bezprawną, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Karne.

Przeczytaj więcej – Prawo Karne

Jak odrolnić działkę? Praktyczny przewodnik

Jak odrolnić działkę? Praktyczny przewodnik

Jak odrolnić działkę: Przewodnik krok po kroku Odrolnienie działki to proces, który pozwala na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany. Jest to szczególnie istotne dla osób planujących budowę domu na terenie, który formalnie jest gruntem rolnym. Proces ten...