Strona główna » Blog » Brak zgody na rozwód

Zadzwoń lub napisz do nas 

Kontakt z kancelarią adwokacką Opole – SLM Adwokaci

Podjęcie decyzji o rozwodzie nigdy nie jest proste dla żadnej ze stron. Niejednokrotnie jest to decyzja podejmowana wspólnie, jednak zdarzają się sytuacje, gdy tylko jeden małżonek wychodzi z inicjatywą rozpadu małżeństwa, a drugi nie chce się na to zgodzić. Jakie kroki należy podjąć w takiej sytuacji? Czy uzyskanie rozwodu jest w ogóle możliwe? Jak przekonać małżonka do swoich racji? 

Potrzebujesz odpowiedzi na te i podobne pytania? W takim razie zapoznaj się z poniższym tekstem i skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek wątpliwości.  

Nie chcę rozwodu – co zrobić

Decyzja o rozwodzie przez sąd następuje w momencie, gdy doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia. Co te słowa oznaczają w praktyce? Według sądu chodzi o zerwanie więzi:

 • duchowej,
 • gospodarczej,
 • fizycznej.

Podczas rozwodu zazwyczaj mamy do czynienia z dwoma scenariuszami. W pierwszym z nich to obie strony wyrażają chęć rozstania się. W przypadku drugiego, tylko jedna ze stron decyduje się na rozwód, a druga ma prawo nie wyrazić na to zgody. Ten scenariusz zakłada, że sprzeciw wniesiony do sądu powinien być starannie uargumentowany oraz poparty dowodami. Oprócz tego małżonek ma prawo wnieść oddalenie powództwa z powołaniem się na brak pozytywnych przesłanek lub powstanie negatywnych. Należy pamiętać, że wniesienie takiego sprzeciwu wcale nie oznacza oddalenia pozwu i zakończenia sprawy. W jaki sposób można argumentować swój sprzeciw?

 1. Rozwój jest aktem przyznania się do winy – najczęściej zdrady. Oznacza to, że winny nie może podejmować jednostronnie tak ważnej decyzji.
 2. Więź między małżonkami rozpadła się niedawno.
 3. Rozwód może mieć negatywny wpływ na rodzinę i jest sprzeczny z jej dobrem.
 4. Rozpad małżeństwa jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 5. Pozew rozwodowy jest efektem chwilowych problemów w małżeństwie.

Co dzieje się w momencie złożenia takiego sprzeciwu przez małżonka? Przede wszystkim może dojść do oddalenia powództwa. Nim jednak do tego dojdzie, sąd musi wszcząć postępowanie dowodowe, podczas którego ustali, czy doszło do zerwania więzi oraz jakie są realne szanse na przetrwanie związku. W zależności od wyników, sąd podejmie odpowiednią decyzję. Co ważne, mimo sprzeciwu jednego z małżonków, orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa może zapaść.

Brak współżycia w małżeństwie – rozwód

Dla sądu sprawa jest jasna – brak więzi fizycznej nie jest dostatecznym powodem na przychylnym rozpatrzeniu pozwu rozwodowego. Oznacza to, że brak pożądania lub życia seksualnego małżonków nie sprawi, że uzyskamy upragnioną wolność.

Co jednak zrobić w przypadku trwałego i zupełnego rozpadu pożycia, który jest skutkiem braku pożądania? Jest on dla sądu w zupełności zasadny i może być argumentem przemawiającym za rozwiązaniem danego małżeństwa. Oczywiście musi w tym przypadku nieść za sobą trwałe zerwanie więzi duchowej, emocjonalnej oraz fizycznej. Pamiętajmy, że brak pożądania na skutek długotrwałej rozłąki nie będzie dla sądu wystarczającym argumentem do uzyskania rozwodu.

Mediacja – rozwód

Mimo tego, że wiele osób chciałoby jak najszybciej uporać się z rozwodem, nie zawsze jest to możliwe. W momencie, gdy strony pozostają w konflikcie – sąd może zdecydować się na wprowadzenie do sprawy mediatora. Mediacje mają przede wszystkim na celu pomóc skłóconym stronom dojść do porozumienia i wypracować kompromis.

W jakich przypadkach sąd decyduje się na mediację:

 • gdy istnieją przesłanki wskazujące na utrzymanie małżeństwa,
 • jeśli postępowanie rozwodowe zostało zawieszone,
 • w przypadku spraw rozwodowych lub dotyczących separacji by móc rozwiązać ugodowo kwestie związane z zaspokajaniem potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym o rozwodzie lub separacji.

Jeśli sąd skierował strony do mediacji, musi wyznaczyć czas jej trwania, który zazwyczaj wynosi około miesiąca. Może on być wydłużony, jeśli obie strony wniosły w tej sprawie wniosek. Oprócz tego, podczas umowy o mediację należy określi osobę mediatora lub sposób jej wyboru oraz przedmiot podlegający mediacji. W przypadku nie uzgodnienia kim ma zostać mediator, sąd sam wyznacza taką osobę i może nią być kurator sądowy, stały mediator z wiedzą teoretyczną i umiejętnościami w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych oraz osoba wskazana przez rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny. Mediator przede wszystkim musi zachować bezstronność podczas prowadzenia mediacji.

Do głównych obowiązków mediatora zalicza się:

 • ustalenie terminu oraz miejsca posiedzenia mediacyjnego,
 • sporządzenie protokołu z przebiegu mediacji,
 • doręczenie każdej ze stron odpisu takiego protokołu,
 • po zawarciu ugody złożenie w sądzie protokołu.

Podczas rozwodu należy pamiętać o tym, że musi dojść do rozpadu wszystkich trzech więzi. Pozostawienie chociaż jednej, wpłynie negatywnie na decyzję sądu o zezwolenie na rozwiązanie małżeństwa. Jeśli potrzebujesz pomocy w trakcie rozwodu, skontaktuj się z nami, a my postaramy się jak najlepiej Ci pomóc.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozwodowej, skontaktuj się z nami. Oferujemy Ci opiekę prawną na najwyższym poziomie. SLM Adwokaci – Prawo Rodzinne

Zobacz pozostałe wpisy blogowe – Prawo Rodzinne